Telefusjonen godkjent

BLIR KJØPT: Tele2-boss Arild Hustad blir en del av Teliasonera etter at oppkjøpet endelig er gått gjennom i dag. Nå er spørsmålet: Blir han den nye sjefen?

Godkjent: Nå blir Tele2 kjøpt av Teliasonera

Men Network Norway må selges til Ice.

Konkurransetilsynet snudde og sa ja til TeliaSonera mot at Network Norway med 20 distributører selges til ICE.

Network Norway er bedriftsmarkedsavdelingen til Tele2 i Norge og har hatt betydelig framgang de siste årene. Den fremste konkurransefaktoren i markedet, OneCall, får Telia Sonera beholde.

Network Norway til ICE

Vi sakser fra Konkurransetilsynets pressemelding:

"Konkurransetilsynet tillater at TeliaSonera kjøper Tele2 Norge mot at selskapet blant annet inngår en roamingavtale og selger mobilnettverk og Network Norway til ICE.

– Konkurransen om norske mobilkunder skjer først og fremst mellom selskaper med eget mobilnett. Det endelige tilbudet om avhjelpende tiltak fra TeliaSonera gir grunnlag for utvikling av et tredje mobilnett i Norge. Derfor kan vi nå si ja til dette oppkjøpet, sier konkurransedirektør Christine Meyer.

Konkurransetilsynet skal vurdere konkurransebegrensende virkninger av fusjoner og oppkjøp. Tilsynet varslet 1. desember 2014 at TeliaSoneras oppkjøp kunne bli stanset fordi det ville redusere antall mobilnettverk i Norge fra tre til to.  Etter tilsynets varsel valgte partene å komme med et nytt og forbedret tilbud om avhjelpende tiltak for å imøtekomme tilsynets konkurransebekymringer.

– Konkurransetilsynet har i dialogen med TeliaSonera vært tydelig på at en tredje nettverksoperatør med en viss kundemasse er sentralt for å sikre fortsatt konkurranse på pris og kvalitet.  Avtalen vi nå har sagt ja til gir en reell mulighet for en tredje aktør å etablere seg og konkurrere om norske mobilkunder, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese."

Nettverk og kundemasse til ICE

Tiltakene TeliaSonera har foreslått i den endelige avtalen omfatter blant annet en roamingavtale og at selskapet selger mobilnettverk og Network Norway til ICE. Vilkårene for godkjenning av fusjonen omfatter følgende:

  • TeliaSonera selger infrastruktur til ICE
  • ICE får roaming- og tjenestetilbydertilgang hos TeliaSonera 
  • TeliaSonera selger Network Norways kundemasse (bedrift), distribusjonsnettverk og frekvenser til ICE
  • TeliaSonera forplikter seg å gi tilbud om MVNO-tilgang for norske aktører
  • TeliaSonera forplikter seg til å tilby samlokalisering til ICE
  • TeliaSonera tilbyr salg av tre Tele2-butikker til ICE

Tele2 fornøyd

- Vi er fornøyd med Konkurransetilsynets godkjenning. Det sammenslåtte selskapet vil bli en slagkraftig aktør i det norske mobilmarkedet, og garanterer høyhastighets mobilt bredbånd til 98 prosent av befolkningen innen utgangen av 2016, sier administrerende direktør Arild Hustad i Tele2s norske virksomheter i en pressemelding.

- For alle ansatte går vi nå inn i en ny spennende tid hvor det vil bli mange nye utfordringer og muligheter. Sammen vil det nye selskapet bli et skikkelig flaggskip i den norske mobil- og telekombransjen, avslutter Hustad.

Vil bli sterkere utfordrer

Også TeliaSonera er fornøyd i en pressemelding i dag.

- Jeg er fornøyd med at norske myndigheter ser fordelen av denne transaksjonen. Dette er bra ikke bare for kundene til Tele2, men hele det norske markedet. Vi vil bli en sterkere utfordrer for Telenor, sier Johan Dennelind, President and CEO of TeliaSonera.

Mer i løpet av dagen

Både Tele2 og ICE har pressekonferanser. ICE vil nå omsider legge fram sin strategi for det norske markedet. Et spørsmål er hvor raskt de kan betjene Network Norways mange bedriftskunder.

For TeliaSonera er det smertelig ikke å få Network Norway, da utfodringene for NetCom i det siste nettopp har vært bedriftsmarkedet.

Les om:

Telekom