BREDBÅND: Abraham Foss i Telia Norge vurderer en gjeninntreden i det faste bredbåndsmarkedet.

BREDBÅND: Abraham Foss i Telia Norge vurderer en gjeninntreden i det faste bredbåndsmarkedet.

Telia inn i bredbåndsmarkedet?

Mye tyder på at Telia Norge vil inn igjen i det faste bredbåndsmarkedet.

Spekulasjonene rundt en mulig inntreden i det faste bredbåndsmarkedet starter etter at Christen Sveaas har kjøpt seg kraftig opp i NextGenTel og sitter nå på 25 prosent av aksjene i selskapet. NextGenTel ble i 2013 solgt av nettopp Telia.

Ikke overbevisende

Selv om Telia Norge gjorde et rimelig brukbart resultat da tallene for tredje kvartal ble lagt frem i forrige uke, var det også ganske tydelig at selskapet sliter litt i privatmarkedet der de taper kunder.

Telia sitter på fast bredbånd som en del av porteføljen i andre land, men ikke i Norge. Administrerende direktør Abraham Foss i Telia Norge uttaler til E24.no at selskapet vurderer mulighetene for å gå inn i dette markedet nok en gang. Foss understreker imidlertid at dette er en sak der Telia ønsker å ta den tiden de trenger til å vurdere alle muligheter som foreligger en det dreier seg om et eventuelt oppkjøp eller et fremtidig partnerskap.

Vil stoppe kundetapet

Telia Norge taper som sagt kunder i privatmarkedet og det å kunne utvide porteføljen med et tilbud innen fast bredbånd er noe selskapet seer på som en fordel. Man få en bedre tilgang til kunder og markeder og kan pleie kundelojalitet på en mye bedre måte.   

Hvilke selskaper det er aktuelt å se på ønsker ikke Foss å uttale seg om, men det spekuleres i om NextGenTel kan være et alternativ.