Mest opptatt av droner og BI

Mest opptatt av droner og BI

ILDSJELEN: Glenn Ytterdal er prosjektleder i Accenture, brenner for Business Intelligence og er fascinert av droner.

- Hva opptar deg mest faglig?

- Jeg er en person som daglig jobber med det jeg har brent for siden studietiden, Business Intelligence. Fantastisk å kunne jobbe med det en brenner for, samtidig er det spennende å følge med på utviklingen globalt fra sidelinjen og lese om nye bruksområder og resultater. Jeg mener dette er på vei over i en ny æra hvor datadrevne analyser for beslutningsstøtte vil ta en større rolle enn det noen gang har tatt, i alt fra operative til strategiske prosesser. Det skrives og snakkes om og er på alles lepper, en kjempespennende utvikling.

- Hvordan ble du interessert i data?

- Besettelsen begynte med datamaskinen til mor og far hjemme. Mine første minner er spill på diskett, de som kom med i databladene.

- Hva var din første datamaskin?

- Det husker jeg ikke, men jeg husker at den kjørte Windows 3.11.

- Åpent eller proprietært?

- Jeg tror at jeg i løpet av min tid som data interessert, og gjennom studie og arbeid at jeg er overeksponert for proprietær programvare, så jeg mangler nok det store sammenligningsgrunnlaget av erfaring med egne hender.

- Har du en favorittdings?

- Telefon er jo det definitive, jeg klarer ikke finne noe som matcher den i dag. Men teknologi og duppeditter har jo alle sine formål, og telefonen brukes jo til produktive ting.

- Hva er det mest spennende på teknologifronten akkurat nå?

- Jeg har en veldig fasinasjon for droner, quad-copters og slike ting, og hvordan leker generelt også blir digitalisert. Det kommer i et helt annet format, fra det militære til å bli en leke, til å filme med og slikt.

- Hvis du var it-minister i Norge, hva ville vært din første handling?

- Jeg tror jeg ville jobbet tett sammen med kunnskapsminister for å forsterke it sin tilstedeværelse i norsk utdanning. It og data omfavner i dag så mye at det er vanskelig å ikke ha en fasinasjon for noe av det, og det er viktig å stimulere de som ønsker å bygge videre på denne interessen, men også å besørge et minimum av kunnskap hos de som ikke finner den. Faller man av tidlig her vil en møte unødvendige utfordringer senere, i det som blir et digitalt samfunn.

- Snart heter det seg ikke å «jobbe med it», alle vil i en eller annen form ha dette som en integrert del av både nødvendighet i læring så vel som i de aller fleste typer arbeid. Skal vi bli den store kunnskapsnasjonen vi har ambisjoner om, må vi henge med i svingene.

ILDSJELEN

NAVN: Glenn Ytterdal

FIRMA: Accenture

DND-MEDLEM SIDEN: Usikker.

Les om:

Ukas Ildsjel