Effektiv Ehelse i Helse Sør-Øst

Effektiv Ehelse i Helse Sør-Øst

IT-SJEFEN: Thomas Bagley er it-sjef i Helse Sør-Øst, og har hendene fulle med digital fornying.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Vi er i gang med å gjennomføre omfattende fornying og standardisering av teknologiske løsninger i sykehusene i Helse Sør-Øst gjennom programmet Digital fornying. Dette er det viktigste jeg og min avdeling holder på med akkurat nå. Satsingen er omfattende, går over flere år og skal gi en tryggere, enklere og bedre hverdag for pasienter, pårørende og ansatte. I disse dager legges budsjett og rammer for neste års aktivitet i programmet.

- Digital fornying involverer en rekke områder, fra løsninger som brukes i den daglige pasientbehandlingen til rent administrative systemer. I løpet av en fireårsperiode skal vi investere ca 6 milliarder kroner i digital fornying.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- At vi har klart å etablere en organisering av Digital fornying som innebærer at topplederne i sykehusene tar et felles ansvar for gjennomføringen og prioriteringene, innenfor rammen fastsatt av Helse Sør-Øst. Digital fornying styres av et fornyingsstyre som består av samtlige administrerende direktører i helseforetakene, direktøren i Sykehuspartner, representanter fra Helse Sør-Øst RHF og konserntillitsvalgte.

- Fornyingen og standardiseringen er et felles løft og er bare mulig gjennom denne felles innsatsen.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Cloud computing er absolutt noe som vi vurderer. Vi har allerede tatt i bruk dette på noen mindre, ikke virksomhetskritiske, områder, men ser at det er utfordrende å ta dette i bruk på de mer virksomhetskritiske løsningene. Helsetjenesten er regulert og styrt av lover og forskrifter som setter helt spesifikke krav til behandling av pasientopplysninger, og dette gjør det utfordrende å kunne ta i bruk cloud-computing på en effektiv og trygg måte for helsetjenesten i dag.

- Etter hvert som tjenester og løsninger blir etablert i markedet, vil dette imidlertid åpne opp nye muligheter.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi bruker kun i begrenset grad fri programvare - dette siden den største andelen av våre ikt-systemer er helse-spesifikke, med mye gammel historikk og lav utskiftingsgrad.

- Hvordan stiller du deg til Windows 8?

- Windows 8 er noe vi løpende evaluerer og ser som et steg på veien mot mer mobile løsninger for helsepersonell og pasienter. Per i dag er vår hovedfokus imidlertid gjennom blant annet Digital Fornying å etablere en plattform som er istand til å levere tjenester til ulike brukergrensesnitt og mobile plattformer.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- It-sjefens viktigste oppgave er i mine øyne å sikre at de behov som våre brukere, i vårt tilfelle, blant andre leger, sykepleiere og pasienter, har blir ivaretatt på best mulig måte gjennom de ikt-løsninger som innføres. Dette gjør vi i dag gjennom vårt program for Digital Fornying, der vi blant annet jobber med å sikre en bedre og tydeligere sammenheng mellom arbeidsprosesser, informasjon og ikt-systemer.

- Hvem rapporterer du til?

- Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Johnny Welle Direktør for fellestjenester i NSB.

IT-SJEFEN

Hvem: Direktør teknologi og ehelse Thomas Bagley

Hvor: Helse Sør-Øst RHF

Antall ansatte: 160 personer, og ca 60.000 i foretaksgruppen.

It-avdeling: 20 ansatte, og ca 1100 i foretaksgruppen.

It-budsjett: 1,8 milliarder kroner på investeringer og ca 2,5 milliarder kroner på drift totalt i foretaksgruppen.

Les om:

Ukens It-sjef