Finner ikke fri programvare

Finner ikke fri programvare

IT-SJEFEN: Christian Thindberg trenger styringssystemer for trikk.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Jeg har vært her siden mars, og har brukt mest tid til å samle it-aktivitetene. Konsernet består av flere datterselskaper, som Oslo Trikken, Oslo T-banedrift og Unibuss. Vi må ha en forsvarlig drift som favner hele virksomheten, og bygge kompetansen som kreves. Selskapet har røtter helt tilbake til 1800-tallet. I dag er it en kritisk del av virksomheten - fra styringssystemer og sanntidsinformasjon til vognvedlikehold, bemanningsplanlegging og avvikling av driften gjennom kjøredøgnet.

- Hva er du mest fornøyd med å ha fått til i bedriften din?

- Nå har vi akkurat etablert hovedprinsippene for it-styring og it-strategi. Det er jeg fornøyd med. Strategien sier noe om hvordan vi skal prioritere. Vi har gjennom etablerte møteplasser fått mye tettere samarbeid mellom it og forretningssiden. Vi skal utnytte teknologien til å videreutvikle og effektivisere forretningsprosessene.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Det er en interessant utvikling at man kan få en god tjeneste fiks ferdig fra skyen. For brukere av moderne mobiltelefoner er det en selvfølge. Det har kommet gode eksempler på skyløsninger for bedriftsmarkedet også, for eksempel innenfor sykefraværsoppfølging. Ofte er det imidlertid behov for å integrere løsningene mot andre systemer i virksomheten, og da øker kompleksitet og kostnader.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Lite eller ingenting. Styringsystem for T-bane eller trikk er såpass nisjeorientert og har strenge krav til stabilitet og kontroll. Det nærmeste vi kommer er kanskje at vi vurderer en open source-løsning for it-wikien vår.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave, slik du ser det?

- Å etablere en it-strategi. Organisere samspillet mellom forretningsiden og it, altså en styringsmodell. Og å organisere og lede it-avdelingen.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg er på nivået under toppledelsen, med jevnlige møter med konsernledelse for dialog om den videre utvikling av it-området. Vi er i en reorganiseringsprosess, og akkurat nå ligger vi midlertidig under HR.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Lise Leirvik Gård, it-sjef i Steen&Strøm.

Hvem: Christian Thindberg

Hvor: Kollektivtransportproduksjon AS (tidligere Oslo Sporveier)

Hva: T-bane, trikk og buss

Antall ansatte: 3.300, cirka 20 på it

It-budsjett: 60 millioner kroner

Les forrige ukes it-sjef:

VG ruller ut Windows 7

Les om:

Ukens It-sjef