Fra skjema til tema

Fra skjema til tema

IT-SJEFEN: It-direktør Karl Olav Wroldsen i Skatteetaten utfordres av digitalisering, men er fornøyd med etatens moderniseringsplan.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Vi har et omfattende moderniseringsprogram som krever synkronisering mellom kortsiktige behov og langsiktige strategiske mål. Budskapet om å skifte ut og modernisere grunnleggende tekniske komponenter for å bli i stand til å utvikle nye og mer spenstige elektroniske sluttbrukerløsninger, er ofte vanskelig å selge inn på virksomhetssiden.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Til tross for at vi har en omfattende og svært kompleks portefølje av it-løsninger, har vi en rimelig god situasjon, samlet sett. Dette er et produkt av langsiktig planlegging gjennom mange år, samt at de fleste av våre løsninger er inne til service og vedlikehold hvert år. Jeg er også godt fornøyd med at vi gjennom et tre-års program fått frem en samlet plan for forenkling, modernisering og effektivisering av etatens it-løsninger, «fra skjema til tema».

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Vi har lagt til grunn at den industrialiseringen som cloud computing representerer er en fremtidsrettet måte å utvikle og drifte nye it-systemer på. I moderniseringsprogrammet vårt bygger vi konseptene for fremtidens skattesystemer på disse prinsippene, men vi ser et naturlig første steg å anvende teknologien innenfor det som dekkes av begrepet «privat sky».

- Skatteetaten sitter på mye sensitiv informasjon, så sikkerhetsaspektet står derfor sentralt i vår vurdering.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- I likhet med større løsningsleverandører og programvarehus, har vi i lang tid vært opptatt av bruke åpne standarder og komponenter for å sikre markedstilgang. Blant annet har vi etablert en ny plattform for utvikling av nye etatsfaglige løsninger som helt og fullt er basert på fri programvare og standarder.

- Hvordan stiller du deg til Windows 8?

- Det tar vi når vi må. Sett i den store sammenhengen her hos oss, så er dette en mindre sak.

- Hva er it-sjefens rolle slik du ser det?

- En helt sentral rolle er kunne se it-anvendelser og muligheter i en virksomhetssammenheng. Digitalisering er ikke lenger automatisering gjennom å sette strøm på papir, men å endre virksomhetsprosesser slik at de kan anvende nye digitale grenseflater både innenfor offentlig forvaltning og mot brukere av offentlige tjenester.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg sitter i toppledelsen og rapporterer til skattedirektøren.

- Hvem skal svare på spørsmålene neste gang?

- Cato Rindal i Politidirektoratet.

IT-SJEFEN

Hvem: It-direktør Karl Olav Wroldsen

Hvor: Skatteetaten

Antall ansatte: 6 400 ansatte

IT-avdelingen: 700 personer

IT-budsjett: 900 millioner kroner

Les om:

Ukens It-sjef