Terje Gårdsmoen er direktør for teknologi og ikt ved Sykehuset Østfold. Foto: Ahlert Hysing

IT-SJEFEN: Terje Gårdsmoen er direktør for teknologi og ikt ved Sykehuset Østfold. Foto: Ahlert Hysing

Lettvekts-ikt og mobilitet

IT-SJEFEN: Terje Gårdsmoen ved Sykehuset Østfold har erstattet tradisjonell koding med maskinlæring i et innovasjonsprosjekt rundt forsterket overvåking av enkelte pasienter.

- Hva bruker du mest tid på akkurat nå?

- Fokus nå er å bidra til å videreutvikle de løsning som ble tatt i bruk ved åpningen av det nye sykehuset i Østfold. Videre jobber jeg for helseregionen (Helse Sør-Øst) hvor fokus er lettvekts-ikt og mobilitet.

- Jobber dere med løsninger for analyse av store datamengder og/eller kunstig intelligens?

- Vi jobber både med å utnytte de muligheten de nye løsninger ved sykehuset har gitt oss for både rapport og analyse. I parallell jobbes det med et regionalt datavarehusprosjekt hvor vi håper å kunne være pilot.

- Har dere en strategi for maskinlæring og automatisering eller har dere konkrete prosjekter på gang?

- Vi har flere ulike innovasjonsprosjekter ved sykehuset hvor vi ser på muligheter både til å benytte maskinlæring og kunstig intelligens. I innovasjonsprosjektet hvor vi i samarbeid med Microsoft jobber med bruk av sensorteknologi for forsterket "overvåkning" av urolige pasienter, har vi erstattet tradisjonell koding med maskinlæring.

- Legger dere opp til valgfrihet når det gjelder skytjenester?

- Vi benytter skytjenester til utvalgte tjenester i dag. Gitt naturen på den virksomheten vi bedriver vil vi ikke tilby valgfrihet på skytjenester.

- Hva blir de største utfordringene nærmeste 12 måneder? 

- Vår primær fokus fremover vil være å bli enda bedre til å utnytte de muligheter og den funksjonalitet som ligger i våre løsninger.

- Hva er din favoritt-app?

YR og vår egen Veileder i Akuttpsykiatri.

Les om:

Ukens It-sjef