It-sjefens indrefilet

It-sjefens indrefilet

IT-SJEFEN: Å jobbe med it i Aberdeen Property Investors er drømmejobben, mener it-sjef Gunnar Valsø.

- Hva bruker du mesteparten av arbeidstiden din til?

- Mesteparten av tiden går med til prosjekter, samt samordning av løsningsbehov i forhold til it-strategien. Aberdeen har en lang verdikjede, hvor det er viktig at datagrunnlag og løsninger "henger på greip" hele veien. Hovedprosjektet nå er dokumenthåndtering og løsninger for samhandling. It-messig er Aberdeen på mange måter å betrakte som en indrefilet for en it-sjef: Lang verdikjede, bredt funksjonsspekter og i størrelse håndterbart for at en it-sjef kan følge med på det meste.

- Hva foretrekker du; Windows, Mac eller Linux?

- Windows duger godt til våre behov. Det skal nok mye til for at vi skal utvide vår operativsystemportefølje til mer enn Windows. I så fall må det være som en konsekvens av forretningssidens krav om løsninger som ikke lar seg håndtere under Windows.

- Finnes det et kontorliv uten MS Office?

Ikke for Aberdeen. Dog er moderselskapet AAM (Aberdeen Asset Management), som er operative på andre investeringsområder enn eiendom, bestykket med Lotus Notes og Domino, uten at det medfører at eiendomsgrenen skal ta dette i bruk som plattform.

- Hva slags regler har dere for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

Ingen i Aberdeen har verken lov eller mulighet til å benyttet selskapets utstyr til denne type tjenester. Vi håndterer klientmidler og er strenge med ikke å blande private og forretningsmessige tjenester. Dog vet jeg mange i vårt selskap både bruker og er kjent med denne type teknologi, og gjerne ser at den tas i bruk som et verktøy i selskapet. Teknologien er besnærende, men er for kostbar eller mangler sikkerhet til å være aktuell for oss p.t.

- Bør teknologer bestemme teknologi-investeringer?

- Jeg vil nok tro at den økonomiske risikoen knyttet til mange økonomers vaklevorne regneark, er langt større enn den økonomiske risikoen som er knyttet til at teknologer i dag gjør tunge feilinvesteringer på egen hånd. Svaret på spørsmålet blir ja. Utfordringen er involvering av teknologene på forretningssiden, hvilket er et gjensidig ansvar enten det er snakk om enkle krav eller mer omfattende prosjekter.

- Outsourcing; plage eller saliggjørende?

- Begge ytterpunktene kan sikkert være tilfelle, men sett fra Aberdeens ståsted ligger tyngdepunktet vesentlig nærmere det saliggjørende enn plage. All it-drift er outsourcet til Arrive. Eneste lokale utstyr er pc-er, printere og LAN. Suksessen med outsourcing ligger i riktige sla-avtaler, en kompetansetung leverandør samt hjemmelekse og egenkompetanse for å handle riktig. For Aberdeens vedkommende er det også enkelt å måle kostnadene da søsterbedriften i Sverige, som ivaretar it inhouse, koster det dobbelte per ansatt.

- Hva er din favorittprogramvare som ikke er jobbrelatert?

- Itunes

- Siste bok du leste?

- Da Nietzsche gråt av Irvin D. Yalom.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Det skal Henning Bodin i ROM Eiendomsutvikling.

Les om:

Ukens It-sjef