Papirløst i Oslo

Papirløst i Oslo

IT-SJEFEN: Knut Bjørnar Larsen er ikt-sjef i Bystyrets sekretariat i Oslo, og sørger for papirløse løsninger for de folkevalgte i hovedstaden.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Ikt-avdelingen i Bystyrets sekretariat jobber kontinuerlig med å forbedre tekniske løsninger til de folkevalgte i Oslo bystyre. Den siste tiden har vi sett på ulike muligheter som legger til rette for papirløse møter og har kjøpt en løsning fra et firma som er spesialisert på avvikling av papirløse møter i offentlig administrasjon.

- Tilgjengelighet på informasjon og dokumenter er en annen viktig utfordring. Vi jobber med å tilrettelegge for at de folkevalgte kan nå dokumenter de trenger for å gjøre jobben sin uansett hvor de er og på ulike enheter.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- De siste årene har vi fått til bedre tjenester til folkevalgte som ikke fysisk befinner seg i Rådhuset og bedre samhandling med andre virksomheter i Oslo kommune. Vi har også bedret løsningene for de ansatte i administrasjonen. Bystyrets sekretariat har ansvar for den praktiske tilretteleggingen og gjennomføringen av valg i Oslo, som i år satte store krav til at alle 25 forhåndsstemmesteder og 111 valglokaler på valgdagene var online over en periode fra 12. august til 9. september.

- Under valget i høst var Oslo med på et prøveprosjekt med elektronisk avkrysning i manntallet, hvilket betinget 100 prosent oppetid på valgdagene. I tillegg til å ha kontroll på infrastrukturen hadde vi kontroll på alle klientene som ble brukt, omlag 250 klienter fordelt på 110 forskjellige lokasjoner. Dette var en stor og krevende oppgave, men vi leverte og det er jeg veldig fornøyd med.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi bruker ikke mye fri programvare men vi benytter Liferay som kjerne i en portal beregnet for de folkevalgte. Vår erfaringer med å bruke dette er blandet, men stort sett mest positivt.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

Dette er et spennende tema som vi ikke benytter noe i dag. I fremtiden vil vi se på mulighetene for å tilby politikerne løsninger som gjør det mulig for de å nå sine arbeidsdokumenter uavhengig av enhet og plassering.

- Hvordan stiller du deg til Windows 8?

- Vi kommer til å droppe windows 8. Det er flere grunner til det, det jeg har sett av løsningen er den ikke vil fungere for oss slik den foreligger nå og har store mangler på applikasjons-siden.

- Hvordan stiller du deg til mobilitet og BYOD?

- I vår virksomhet har vi ikke noe valg når det gjelder BOYD. Vi skal understøtte de folkevalgte og partigruppene slik at de får gjennomført sine arbeidsoppgaver. Vi kan ikke forlange at de skal kun benytte utstyr som vi anskaffer, det er mange av de som har flere arbeidsgivere og får utstyr derfra. Det er ikke ønskelig for noen å måtte ta med seg mange typer utsyr.

- Har du en favoritt-pc, smartenhet eller annen teknologisk dings?

- Personlig liker jeg veldig godt de nye telefonene fra Nokia, de gir meg det jeg trenger i forhold til jobben. Som moro-dings er de derimot ikke særlig gode på grunn av manglende app-er.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Slik jeg ser it-sjefens viktigste oppgave er å understøtte virksomhetsideen. It er støtteverktøy og ikke en foretningside i det offentlige. It verktøyene må tilpasses brukernes behov og gjøres mest mulige fleksible slik at virksomheten får gjort de oppgaver som den er pålagt.

- Har du plass i ledergruppa i virksomheten din?

- Ja.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Jeg ville hatt et intervju med et firma som leverer tjenester til offentlig sektor, hvor de har blitt stilt de samme spørsmålene, med fokus på kundene.

IT-SJEFEN:

Hvem: Ikt-sjef Knut Bjørnar Larsen

Hvor: Bystyrets sekretariat, Oslo

Antall ansatte: 55

It-avdeling: 5 ansatte

It-budsjett: 8 millioner kroner

Les om:

Ukens It-sjef