Bot for dårlig web

Bot for dårlig web

LEDER: Hvordan skal krav om universell utforming håndheves?

Offentlig sektor har et særskilt ansvar for utforme sine digitale løsninger og tjenester på en slik måte at de er på alle måter er mest mulig tilgjengelig for flest mulig. En ting er at stat og kommune i stadig større grad legger opp til at innbyggernes kontakt med forvaltningen skal skje på digitalt. Da må vi også kunne forvente at design og brukergrensesnitt er forståelig for nær sagt alle. En annen ting er at systemer og løsninger også skal være intuitive og lett å bruke for dem som skal jobbe med dem i forvaltningen - og at brukerkompetanse fra et system skal ha overføringsverdi på et annet. Vi er ikke der i dag, for å si det sånn.

Ulike tjenester er utformet ulikt avhengig av hvem som har utviklet dem. Det er bakgrunnen for at regjeringen nå vil stille krav til universell utforming av it-systemer, på samme måte som det stilles krav til hvordan offentlige rom og bygninger er utformet. I et moderne bygg er det for eksempel krav om at det skal være mulig å komme seg rundt med rullestol. Det samme prinsippet vil gjelde for it-systemer - brukere med ulike typer handikap skal ha tilgang til de samme tjenestene som resten av befolkningen. Dette er selvsagt bra, men det er en lang vei fra teori til praksis.

Offentlig sektor består av tusenvis av digitale tjenester og fagsystemer. Da er det ikke trivielt å gjøre alt brukervennlig over natten. Derfor har det i forskriften blitt gitt romslige tidsfrister. Eksisterende systemer vil ikke bli omfattet av forskriften før i 2025, mens forskriften vil gjelde for alle nye systemer fra og med 1. juli 2014.

Men offentlig sektor er en ting. Det som kanskje er overraskende for mange er at de samme reglene også vil gjelde alle private virksomheter som tilbyr sine tjenester til "allmennheten i Norge." Her er det etter vår mening grunn til å stille seg litt mer tvilende. Intensjonen er åpenbart god, men det er ikke gitt at det er myndighetens oppgave å diktere hvordan private it-baserte systemer og tjenester er utformet. Dessuten, hvordan skal dette håndheves? Er det aktuelt å gi bøter til selskaper fordi de har dårlige nettsider?

Les om:

Ukens Leder