FOTO: Skeeze/Pixabay

EIDAS: Europa, med Norge inkludert, er gjennom eIDAS-forordningen i ferd med å legge til rette for ett åpent digitalt indre marked. FOTO: Skeeze/Pixabay

Til å stole på

UKENS LEDER: Pålitelig eID for personer, virksomheter og tjenester står sentralt for å bygge nødvendig tillit for digitalisering av offentlig og privat sektor.

En avgjørende grunnforutsetning for fortsatt digitalisering av både offentlig og privat sektor er tillit til tjenestene og aktørene. Pålitelige elektroniske identiteter for både personer, virksomheter og tjenester er et sentralt element for å bygge den nødvendige tilliten. 

Europa, med Norge inkludert, er gjennom eIDAS-forordningen i ferd med å legge til rette for ett åpent digitalt indre marked. I stedet for en sentralisert løsning for elektronisk identifikasjon (eID) og tilhørende tjenester, legges det opp til at de enkelte landene kan velge sine egne løsninger. Disse løsningene og tilbyderne vil landenes myndigheter godkjenne etter felles EU-kriterier, og deretter vil alle de andre landene akseptere identitetene og tjenestene.

Vi mener at dette er en god løsning. Det er ikke nødvendig å forkaste eksisterende løsninger, og kompetanse som allerede er bygd opp vil fortsatt være aktuell. Det er særlig interessant for Norge siden vi ligger langt framme på dette området, også i et globalt perspektiv. Norske leverandører kan tilby sine produkter og tjenester på det europeiske markedet, og slik markedet ser ut nå, burde de kunne hevde seg godt i konkurransen. Kanskje norske eID-er og tjenester blir et nytt eksportprodukt? Det vil tiden vise.

Den nye EU-forordningen pålegger kun offentlige tjenester å akseptere eID-er fra andre land. For det private næringslivet er det ingen slike pålegg – de står fritt til å bruke dem eller la være. For virksomheter flest, og særlig de som skuer utover landets grenser, bør det være et opplagt valg å ta dette i bruk. Alt fra å bruke domenesertifikater på nettsidene sine til å forsegle og kryptere kommunikasjonen sin med kunder, partnere og myndigheter vil gjøre at virksomheten fremstår som mer pålitelig. Det vil gjøre at vi jobber raskere, rimeligere og smartere enn før, og det er dét digitalisering handler om.

Les om:

Ukens Leder