Illustrasjon: iStock

Illustrasjon: iStock

Kast ikke bort en krise

UKENS LEDER: Aversjon mot økonomisk risiko synes å ha lammet aktører i oljebransjen. Hvorfor ikke ta spranget med moderne teknikker?

At oljebransjen er en av de mest konservative industriene i verden, er gammelt nytt. Viljen til å ta sjanser og prøve nye ting er mange steder helt fraværende. Helst skal ny teknologi være fullstendig gjennomprøvd og bevist før den kan tas i bruk, og aller helst er det noen andre som skal gjøre testingen.

Dette er i og for seg ikke så rart. Om noe går galt for et oljeselskap kan konsekvensene bli svært store, både med tanke på miljø, liv og helse. For ikke å snakke om pengene. Når en offshore letebrønn i Nordsjøen koster mer enn det en middels stor fastlandsvirksomhet omsetter for i året, er det ikke rart at man blir forsiktig.

En trenger ikke å være samfunnsøkonom for å forstå at ett av tiltakene oljeselskapene har gjort i krisen bransjen er inne i nå, har vært å skvise underleverandørene sine på marginene. Det har vi lenge sett ut av ledighetstallene for leverandørbransjen i sørvest-Norge. Vi har også sett at oljeselskapene har valgt å kutte kraftig i ny aktivitet.

Om noen av oljeselskapene har gjort noe mer, ut over å ta kvelertak på sine underleverandører og deretter sitte helt stille i håp om at krisen skal gå over av seg selv, vet kun selskapene selv. Vi frykter at aversjonen mot særlig økonomisk risiko har lammet enkelte.

Vi tror på teknologi. Det finnes mengder av nye ideer og teknologier som kan bidra til at oljevirksomheten kan spare penger eller øke inntjeningen, eller aller helst begge deler. Det finnes forekomster som i dag ikke er lønnsomme med dagens oljepris ved utvinning med gammeldagse metoder, men som hadde gitt pluss i regnskapet ved hjelp av moderne teknikker.

Hvorfor ikke ta spranget? Det er i brytningstider de som ser mulighetene ved å utnytte nye ideer, blir til morgendagens vinnere. Som en av de vi har snakket med under utarbeidelsen av denne avisen så treffende sa det: «Never waste a good crisis».

Les om:

Ukens Leder