Foto: iStock

DIGITALE: Unge kvinner og eldre menn leder stort på sine jevnaldrende av motsatt kjønn når det kommer til bruk av Altinn, viser statistikk. Foto: iStock

Unge kvinner mest digitale

I alderen mellom 18 og 52 er det kvinnene som benytter offentlige digitale tjenester mest.

På selveste kvinnedagen valgte Brønnøysundregistrene å relansere sin Forenklingsblogg med en nyhet om at det er kvinnene som er mest digitale. Statistikken kommer fra Altinn, der Brønnøysundregistrene har god kunnskap om hvem som logger inn, og hvorfor.

Jentene leder

Statistikken som presenteres viser at flere unge kvinner tar i bruk Altinns tjenester før guttene gjør det, og at kvinnene er i flertall blant Altinns brukere fram til 52-årsalderen. Etter den alderen er det menn som er flittigst på Altinn. Blant 80-åringene er halvparten av mennene Altinn-brukere, mens bare en tredjedel av kvinnene gjør det samme.

Blant de yngste er altså jentenes ledelse klar. Statistikken viser at 91 prosent av de 20 år gamle jentene har logget inn via Id-porten for å bruke Altinn i 2016. Til sammenligning var de jevnaldrende guttene hele fire prosentpoeng bak, og klokket inn på 87 prosent.

I bloggposten kan vi lese at «som i resten av befolkningen er det foreløpig skatteberegning, skatteoppgjør og skattetrekksmeldingen som får flest 20-åringer til å benytte Altinn. Dette er også de tjenestene der kjønnsforskjellene er størst; her er jentene mellom åtte og 13 prosentpoeng mer digitale enn gutta. Og mens nær en firedel (24 prosent) av de kvinnelige 20-åringene meldte flytting via Altinn i 2016, gjorde bare 16 prosent av mannlige 20 åringer det samme. Om dette tyder på at jentene er mer digitale, eller om guttene for eksempel bor hjemme lenger, skal være usagt».

Les hele bloggposten her.

Les om:

Undersøkelser