Uproblematisk med menn i it-bransjen

Uproblematisk med menn i it-bransjen

Forskning viser at it-kvinner har det bra i en mannsdominert bransje.

Resultatene av forskningsrapporten ble presentert på Oda-nettverksmøtet i Oslo i går. Oda er kvinnegruppen til IKT-Norge.

Kjersti Solheim la frem sin sosiologiske undersøkelse om hvordan kvinner oppfatter det å jobbe i en mannsdominert bransje. Hun har spurt ti kvinner, hvorav halvparten har familie og barn, mens den andre halvparten ikke har det.

- Det er en del myter knyttet til det å være kvinne i it-bransjen. Det viser seg likevel at kvinner ikke ser på det som problematisk å jobbe med menn. Det blir usynlig i det daglige, konkluderer Solheim.

Særlig interessant har det vært for Solheim å se på den arbeidstiden som følger med jobben.

- Internasjonal forskning viser at det er mye overtid i it-bransjen, og at kvinner opplever at det blir et problem å kombinere karriere og familie. Mine funn viser at det ikke nødvendigvis er slik. Jeg antyder i konklusjonen at kvinner som har barn, får det til å fungere, sier Solheim.

Hun mener norsk barne- og familiepolitikk kan være mye av grunnen til at det er slik.

Oda-nettverket fortsetter med møter ut over året. I februar skal de arrangere Inspirasjonsdagen, men holder kortene tett til brystet.

- Det blir spesielt en meget ettertraktet og god foredragsholder, men jeg kan ikke si hvem det er, sier leder i Oda, Anne Gretland, og smiler lurt.

LES STUDIEN HER: Etterspurte kvinner i en lite attraktiv bransje?

LES OGSÅ: Kjemper for kvinnelige it-ledere