Alle vil bli smidige

Alle vil bli smidige

Nå skal konsulenthusene levere det kunden trenger, ikke det han trodde han ville ha.

- Scrum har vært brukt i nesten alle prosjektene de to siste årene, med unntak av SAP-prosjekter - som har egen metodikk, sier Mette Statle Gulbrandsen, leder for avdelingen for prosjektledelse i Bouvet.

Dermed utfordrer Bouvet andre virksomheter i hvordan it-prosjekter skal ledes. Bouvet er ikke alene i å bruke Scrum som er en metodikk for å drive smidig utvikling. I Net Professionals er alle fortrolig med smidig utvikling. Selv de større konsulentfirmaene jobber stadig mer smidig.

- Scrum er et moteord, ett skritt på veien mot en mer moden bransje. Steria har hatt en vridning mot smidige metoder de siste årene. Vi ser at kundene det siste året etterspør, til dels krever, smidige metoder, understreker Johannes Brodwall, sjefsteknolog i Steria.

- Scrum er en metodikk for smartere utvikling av prosjekter med mange variasjoner og avskygninger, sier Dagfinn Reiersøl, konsulent i Net Professionals.

- Alle i Capgemini er kjent med begrepet smidig. Metoden benyttes i mange prosjekter, sier Bodil Rabben, ansvarlig for Delivery Management i Capgemini.

- Mange av våre ansatte er nå fortrolige med smidig. Det har vært et tema som har vært diskutert mye de to siste årene. En god del har vært med på prosjekter som bruker smidige teknikker, sier Henrik Lund-Hanssen, seniorarkitekt i Accenture.

Daglig

En av utfordringene er å vite hvilken erfaring og kompetanse prosjektdeltagerne trenger for å oppnå effektiv utvikling. Sterk spesialisering kan være et handikap.

- Scrum er et lettvekts empirisk prosjektrammeverk, sier Ida Lau Borch som har fagansvar for prosjektledere og Scrum-mastere i Bouvet.

En forutsetning er at utviklerne er villige til daglig å forklare sin egen fremdrift i forhold vedtatte arbeidsoppgaver. For mange er det tøft, spesielt når de kommer på etterskudd.

- Det kreves nøyaktig og ærlig timerapportering og at deltagerne er lagspillere, påpeker Bodil Rabben.

- Det kreves først og fremst samarbeidsevne. Individualister kan få, eller vil skape problemer, fremhever Dagfinn Reiersøl.

Ideen med Scrum er å jobbe frem en detalj i prosjektet i løpet av en sprint som normalt er 14 dager.

Arbeidet er veldig testdrevet, det vil si at realiseringen av detaljen skal demonstreres med data ved enden av perioden. Utviklingen skal skje i nært samarbeid med den som er ansvarlig for løsningen.

- En utvikler må forvente å ha mye mer interaksjon med andre. Parvis programmering og "Stand-up-møter" er to eksempler, forklarer Johannes Brodwall.

Målet er at kunden får det han trenger, ikke det han trodde han ville ha. Les videre på neste side!

Utvikling Og Metode