It-prosjekter: - Offentlig sektor har blitt flinkere

NY STUDIE: Professor Magne Jørgensen i Simula Research har akkurat sluttført en studie som viser at offentlig sektor lykkes stadig bedre med sine it-prosjekter. (Foto: Ahlert Hysing)

It-prosjekter: - Offentlig sektor har blitt flinkere

Konsulentselskapene er klare i sin tale: For få klarer å ta ut gevinstene av it-prosjektet. Professor Magne Jørgensen hos Simula kan på sin side fortelle om en betydelig bedring i offentlig sektor.

Professor Magne Jørgensen ved Simula Research har akkurat fullført en, ennå ikke offentliggjort, studie hvor de har gått gjennom en rekke undersøkelser av prosjekttilstanden i offentlig sektor. Studiet har sammenlignet resultatene tilbake til 2004. Og funnene gir grunn til optimisme.

- Vi har nå grunnlag for å si at offentlig sektor har blitt bedre. Det er klare indikasjoner på det offentlige nå lykkes bedre med sine it-prosjekter, sier Jørgensen.

Professoren forteller at studiene de har gjort viser betydelig forbedringer på prosjekter - både på kost og tid.

- Vi ser også at nyttestyringen er betydelig forbedret. Jeg tror dette er en positiv effekt av at man i utstrakt grad bruker smidig-metodikk, sier han og legger til:

- Nesten alle jobber smidig nå.

Jørgensen mener at flere vellykkede prosjekter i offentlig sektor også kan forklares med en økt modenhet generelt som innkjøper.

- Betyr det at offentlig sektor klarer å ta ut gevinsten av it-prosjekter?

- Man har blitt bedre på det også, men det er fortsatt mye å hente, sier Magne Jørgensen.

Kompetanseoverføring

Professor Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen sier også at mange virksomheter, både i privat og offentlig sektor, har blitt flinkere med gjennomføringen av it-prosjekter.

- I den forskningen jeg har sett så er prosjektene mer vellykkede, om man ser isolert på selve prosjektet. Det har blitt mer profesjonelt, sier Gottschalk.

- Men det er fortsatt mye å hente på nytten, det å få ut gevinstene etter at prosjektet er over. Når det gjelder videreføringen i basisorganisasjonen har man ikke kommet noe lenger, sier han videre.

Professoren på BI mener at det er for lite kunnskapsoverlapp i prosjektet og til linjen i virksomheten.

- Kunnskapsintegrasjonen fungerer ikke som den skal. De som jobber i prosjektet er spesialiserte og de som jobber i linjen er ofte generalister.

Petter Gottschalk mener at man treffer bedre på prosjektmål. Men bommer på resultatmål.

- Prosjekt er jo en midlertidig sak og spesialistene i prosjektet lykkes ikke med å overføre kunnskapen og forståelsen om systemet til linjen. Ta for eksempel en designer av et nytt system. Vedkommende har laget noe som ikke bare noen skal bruke, men noen også skal forstå. Systemutviklere har sin en terminologi som forretningssiden ikke forstår. De bruker noen ord som er helt gresk, og det bør forbli gresk. 

- Hvorfor skal linjen kunne noe om it-systemet?

- Det er livsfarlig om man ikke kan noe om systemet. Da blir det bare en "sort boks" man bruker og et system uten tillit.

Gottschalk trekker frem utslippsskandalen hos den tyske bilprodusenten Volkswagen som et eksempel.

Professoren sier han er ganske sikker på at sjefene i Volkswagen ikke hadde peiling hva slags program som var installert for å måle bilmotorenes utslipp.

- Under denne skandalen ligger det et systemutviklingsprosjekt med en programmeringsfeil - bevisst eller ubevisst. Og som førte til skandalen. Sjefer måtte gå, sier han og fortsetter:

- Du må vite mer enn at det bare er en sort boks. Ta et system for beslutningsstøtte, da må du vite om datakildene og hvordan verktøyet er bygget opp. Man kan rett og slett ikke begynne å stole på hva som kommer ut – uten at du vet hva som kommer inn.

Store variasjoner

Hvorvidt man klarer å trekke ut de forretningsmessige gevinstene varierer mye, ifølge konsulentselskapene. De leverandørene Computerworld har snakket med er ganske klare på at det er mye å hente.

Salgsdirektør Lars Ødegaard i Tieto svarer et blankt nei på spørsmålene om virksomhetene er gode nok til å ta ut gevinstene etter endt prosjekt.

- Det bekreftes av flere undersøkelser. Endel mangler nok gode rammeverk for måling av gevinster. Samtidig krever det en tett oppfølging og forståelse av hvordan teknologiske tiltak slår ut direkte på virksomhetens topplinje eller bunnlinje, sier han.

Anne Vandbakk, kommunikasjonsdirektør i Evry, mener en del prosjekter lider under for lite oppmerksomhet.

 - Veldig mange virksomheter slipper prosjektene når den tekniske implementeringen er sluttført. Da vil man sjelden kunne realisere alle de gevinster som er muliggjort gjennom prosjektet.

Hun anbefaler mer systematisk måling, hvor man ser etter tydelige gevinster og som vil gjøre det enklere å ta beslutning om hva som bør prioriteres fremover.  

Pål Hagen, leveransesjef i Capgemini, mener at det er lett å måle resultatmål, men ikke like lett å måle effektmål.

- Effektmål kan være vanskelig å måle. Det tar ofte lang tid før gevinsten hentes ut, og da kan verden ha forandre seg mye, mener han. 

Og Hagen får støtte av senior prosjektleder Kjetil Røe i Sopra Steria

- Det er også ofte uklart hvordan effekter skal måles og hvilke prosjekter og organisasjonsmessige tiltak som skal få æren for eventuelle gevinster i en større organisasjon.

Men det kan også hende forretningscaset rett og slett ikke er godt nok.

- Vi ser enkelte ganger at prosjekter ikke har et godt nok forretningscase, eller at de har et case, men ikke måler eller henter ut gevinster som planlagt. Andre igjen har satt tydelige krav til ønsket gevinst allerede før oppstart, og gjerne også med detaljert beskrivelse av både hva og når det skal måles, sier Torbjørn Eik-Nes som leder Accenture Technolgy i Norge.  

Utvikling Og Metode