Capgemini i fiaskoprosjekt

Capgemini i fiaskoprosjekt

Etter to år og 75 millioner vil Verdipapirsentralen ha erstatning.

Capgemini fikk våren 2008 i oppdrag å utvikle et nytt fondssystem for Verdipapirsentralen (VPS). Dagens Næringsliv skriver at prosjektet aldri kom seg ut av startgropa.

Samarbeidet skar seg ifølge avisa da prosjektet etter flere utsettelser skulle testes. Partene ble ikke enige om ansvarsforholdene rundt testene, og heller ikke hvordan uenigheten skulle løses. Utviklingen tok lenger tid enn de to hadde planlagt, og det viste seg at selskapene hadde ulikt syn på system- og integrasjonstesting.

TIlbakebetaling og erstatning

- Dette endret risikobildet vesentlig negativt i vår favør, og dermed så vi ikke noen annen utvei enn å heve avtalen, sier VPS-toppsjef Ole-Wilhelm Meyer til DN.

Prosjektet har ifølge VPS kostet 75 millioner kroner, og skulle stått ferdig i vår. Juridisk direktør i selskapet, Tom Kolvig, sier til DN at beløpet er «litt i overkant» av det som var budsjettert ved avtaleinngåelse.

Nå vil VPS ha penger tilbake i tillegg erstatning, men verken Meyer eller Kolvig vil si hvor mye.

"Ingen kommentar"

Capgemini ønsker ikke å kommentere saken.

- Det faller under det vi definerer som et kundeforhold, og vi har selvpålagte regler om å ikke kommentere i en slik setting, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Gunilla Resare i Capgemini til DN.

Hun kan derimot informere om at partene er i forhandlinger, forhandlinger som ifølge VPS foregår på et saklig plan.

Utvikling