En helt åpen diskusjon

En helt åpen diskusjon

Duellen: Open Document Format (ODF) blir utfordret av Microsofts OpenXML. Per Vassbotn i IBM og Eirik Lae Solberg i Microsoft er ikke enige om hva en åpen standard egentlig er.

Eirik Lae Solberg (ELS), kommunikasjonsdirektør i Microsoft Norge og Per Vassbotn (PV), kommunikasjonsdirektør i IBM Norge tar diskusjonen om åpne standarder.

- Hvorfor er det så viktig med åpne standarder som Open XML og OpenDocument?

ELS, Microsoft: - Åpne standarder gjør det lettere å oppnå interoperabilitet mellom ulike it-systemer produsert av ulike leverandører. Interoperabilitet gir bedre informasjonshåndtering og lavere kostnader. For bedrifter og det offentlige betyr det mer effektiv drift og et bedre og mer helhetlig tilbud til kunder og innbyggere. Fordi de er fullt dokumenterte og forvaltes av uavhengige organer sikrer åpne standarder også at vi i fremtiden har tilgang til historiske dokumenter, uavhengig av enkeltleverandører.

PV, IBM: - Hensikten med følge en åpen dokumentstandard er at enhver bruker skal kunne opprette, redigere, lese, lagre og gjenfinne elektroniske dokumenter uten å være tvunget til å benytte eierstyrte (proprietære) applikasjoner og formater. Det er viktig å ha klart for seg at Microsofts Open XML ikke er godkjent som en åpen standard av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO, men et forslag om dette er til behandling. Standard Norge har som ledd i denne behandlingen uttalt at det er umulig å ta standpunkt til forslaget i sin nåværende form med så knapp tidsfrist som ble gitt, fordi det er ufullstendig, inkonsekvent, komplisert og kan være i strid med andre standarder.

- Hva betyr Microsofts etablering av OpenXML for miljøet rundt OpenDocument?

ELS, Microsoft: - Microsoft har utviklet OpenXML i samarbeid med selskaper som Novell, Adobe, Apple og Statoil. Det er standardiseringsorganet ECMA som har etablert OpenXML som åpen standard og som nå forvalter den. Den viktigste konsekvensen er at kundene får frihet til å velge den åpne standarden som er best tilpasset deres behov. Flere standarder skaper sunn konkurranse mellom leverandører og dokumentformater. Det blir det kundene som tjener på.

PV, IBM: - Foreløpig betyr det lite eller ingen ting i praksis, men viser at Microsoft oppfatter Open Document Format som en trussel mot sitt de facto monopol på applikasjoner for kontorstøtte. Det var først da ODF var i ferd med å bli godkjent av ISO at Microsoft satte fart i Open XML. Hvis forslaget blir godkjent i sin nåværende form vil det kunne bety at næringslivet, det offentlige og private brukere må forholde seg til to standarder - en åpen og lisensfri og en eierstyrt og lisensbelagt, med de komplikasjoner det vil medføre praktisk og økonomisk.

- Hvorfor kan man ikke bli enig om en felles standard?

ELS, Microsoft: - Microsoft satser på OpenXML fordi formatet støtter den rike funksjonaliteten som finnes i Office-applikasjonene. ODF gjør ikke det. I tillegg sikrer OpenXML full bakoverkompatibilitet til milliarder av Office-dokumenter. Dermed unngår vi at informasjon og funksjonalitet går tapt for kundene ved overgang til nytt, åpent filformat. Ulike standarder dekker dessuten ulike behov. Det er derfor for eksempel positivt at Adobe nå arbeider med å få PDF godkjent som åpen standard.

PV, IBM: - Det er helt opp til Microsoft å gjøre sine Office-produkter fullt ut kompatible med de allerede ISO-godkjente formatene, slik mange andre programvareleverandører har gjort. Det er nemlig ikke slik at dess flere standarder, dess bedre. Det vet alle som har møtt ulike nasjonale standarder for støpsler på sine reiser med bærbare maskiner.

- Hvilken standard er mest utbredt i dag? Hvordan vil dette eventuelt endre seg?

ELS, Microsoft: - OpenXML er standard lagringsformat i Office 2007 som ble tilgjengelig 1. desember i fjor. Det betyr at svært mange allerede har stiftet bekjentskap med OpenXML. Siden OpenXML også er fullt ut kompatibelt med Office-dokumenter helt tilbake til Office 97 har OpenXML et forsprang. Det blir brukerne og deres behov som avgjør utviklingen fremover.

PV, IBM: - ODF er den mest utbredte standard så lenge OpenXML ikke er godkjent som standard. Det er umulig å si hvordan dette vil utvikle seg i fremtiden.

-Uavhengig av utbredelse, hvilken er den beste teknologien av ODF og OpenXML?

ELS, Microsoft: - OpenXML, fordi den har betydelig mer funksjonalitet enn ODF som for eksempel ikke støtter formler i regneark. OpenXML tar også hensyn til brukere som er avhengig av å beholde den fulle informasjonen i sine gamle Office-dokumenter. OpenXML støtter også blant annet web-skjema, noe som gjør formatet bedre egnet til å frakte data mellom ulike applikasjoner fra ulike leverandører. Det er likevel bruksområdet og brukernes individuelle behov som avgjør hvilket format som er best for dem.

PV, IBM: - Dette har lite med teknologi å gjøre, for det er graden av åpenhet og tilgjengelighet som er avgjørende, og da sier det seg selv hva som er best.

Utvikling