Lager jenterom for it-studenter

Lager jenterom for it-studenter

UiOs institutt for informatikk sliter med høy feminin strykprosent på innføring til Java.

På Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO) har kvinnene nå fått et eget rom, skriver Universitas.

Det store håpet er at rommet skal hjelpe strykprosenten på faget INF1000, innføringsemnet i objektorientert programmering der det brukes Java.

Høy strykprosent

Strykprosenten er dobbelt så høy blant kvinner som menn.

– Det er ikke bare ekstraundervisning de trenger, men også å møte andre jenter for å diskutere og bli kjent. Det er tredje mandagen vi arrangerer dette, og både de som sliter og de som er flinke møter opp, sier Ingrid Guren, en av gruppelærerne på undervisningen, til Universitas.

– Fordi veldig mange av jentene ikke har vært borti programmering når de starter, er det flere som sliter. De fleste guttene har slik erfaring fra før av.

Ensomme

Instituttet har fått penger fra moderfakultets likestillingspott, og en forutsetning for å få dette, var at også gutter skulle ha tilgang. Ifølge instituttleder Knut Liestøl er det ikke adgang forbudt for mannfolk, men det krever tross alt et visst mot for en mann å entre den kvinnedominerte sfære.

Jenteandelen ved instituttets fag er mellom 20 og 30 prosent avhengig av emne.

– Det er to årsaker til at vi har satt i gang tiltaket. Det ene er at arbeidsgivere etterspør kvinnelige informatikere. Det andre er at jenter ved instituttet i intervjuundersøkelser uttrykte at de følte seg ensomme, sier Liestøl til Universitas.

– Jeg synes det er greit å la jentene danne et nettverk. De aller fleste plasser de går inn her på IFI, møter de nesten bare folk av det andre kjønn.

Universitet har også startet opp en egen «jentedag» før fadderuken starter hver høst.

Utvikling