Mer effektivt enn programmering

Mer effektivt enn programmering

Beregnings- og simuleringsverktøy kan bedre bunnlinjen i mange industribedrifter.

Fagfolk på toppsentre innen et spesialområde vil ha lite igjen for bruk av Matlab og Simulink. Men innen en rekke industrisegmenter vil verktøyene effektivisere produktutvikling og rådgivning. Alle ingeniører bør har et forhold til Mathworks verktøy eller andre konkurrenter som GNU Octave, eller alternativer, eksempelvis Mathematica.

- Vi jobber i mange industrier. Et voksende område er miljø med bølgekraft og vindkraft, hevder Yngve Nygren, direktør for Baltikum og Norden og direktør for indirekte salg i Europa, Midtøsten og Afrika i Mathworks.

I Norge bruker Marine Cybernetics produktene Matlab, Simulink og Realtime Workshop.

Mathworks er en tung aktør på beregningsmarkedet med 25 års jubileum i år, mer enn en million brukere 500 millioner dollar i omsetning.

Lære

- Norges Bank er bruker. NTNU er både kunde og partner. I Norge har vi et par hundre kunder, alt fra en ansatt til store industrikonsern, sier Yngve Nygren.

Studentene på NTNU (Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universitet) får tilgang til alle programmene og kan dermed lære seg hvilken nytte man kan få av beregningsverktøy.

- Jeg hadde stor nytte av Matlab da jeg studerte teknisk fysikk på NTNU, sier Steinar Årdal, sjefskonsulent og leder av innovasjon i Capgemini Norge.

Siden har ikke Årdal brukt Matlab, men han er positiv med hensyn til bruken for oppgaver hvor det finnes velegnete programmerte algoritmer for beregninger, analyse og simuleringer. Disse omfatter signal og bildebehandling, statistikk, optimalisering og matematikk skrevet på en forenklet måte. Det er sistnevnte som har skaffet konkurrenter som GNU Octave, Freemat og Scilab.

- Forskjellen på utvikling ved hjelp av Matlab i forhold til C eller Fortran er dramatisk, hevder Yngve Nygren.

Alle slike verktøy er for ingeniører, forskere og utviklere som ikke vil utvikle egne applikasjoner med hva det krever av programmeringskompetanse. Les videre på neste side!

Les om:

Utvikling