- Microsoft truer all åpen kildekode

- Microsoft truer all åpen kildekode

OSI vil stanse Microsofts kjøp av Linux-patenter fra Novell.

At Microsoft ikke er gode venner med friprog-miljøet er godt kjent. Selv om programvareselskapet selv påstår å være en av verdens største leverandører av fri programvare er det ikke mye de kan gjøre uten å erte på seg open source-menigheten.

Denne gangen er det kjøp av 882 Novell-patenter som har gjort friprogtilhengere til å se rødt. Hele fremtiden til fri programvare står på spill, skal vi tro organisasjonen Open Source Initiative (OSI).

”Microsoft er en trussel mot åpen kildekode” skriver OSI i en pressemelding.

Meldingen sendes ut i anledning at OSI ønsker at det tyske konkurransetilsynet undersøker patentkjøpet.

Det er imidlertid ikke Microsoft selv som har kjøpt patentene, det er et konsortium med navnet CPTN Holdnings. Overdragelsen av patenter er en del av Attachmates oppkjøp av Novell.

Les hele saken her:

Novell splittes opp etter salg

CPTN Holdnings ble opprettet noen uker før oppkjøpet ble offentliggjort, og har utelukkende som mål til å kjøpe patenter.

Det er for øvrig feil å si at ”Microsoft har kjøpt patentene”, som ble slått opp i flere kanaler i dessember. I konsortiet er også Apple, Oracle og EMC representert.

Men det er først og fremst Microsoft som OSI har rettet skytset mot.

Anses som trussel

Ifølge organisasjonen er patentsaken svært alvorlig.

”Dette er potensiell en trussel for open source-miljøet av dimensjoner vi ikke har sett før”, skriver OSI i meldingen.

OSI hevder samtidig at selskapene i CPTN Holdings ser på fri programvare som en trussel for deres virksomheter.

“Microsoft og Oracle har begge skrevet i sine årsberetninger at åpen kildekode er en trussel mot egne interesser” skriver OSI i sin forklaring til det tyske konkurransetilsynet.

Tvil og hemmelighet

“Oppkjøpet av patenter fra en av de viktigste Linux-leverandørene er viklet inn i røyk og hemmeligheter. Selvsagt er hemmeligheter en del av forretningslivet, men det kan også være et tegn på uærlige intensjoner. Brukes det i dette tilfelle for å spre redsel, usikkerhet og tvil (”FUD - fear, uncertainty, doubt”)?

Opprettelse av CPTN er også en alvorlig forstyrrelse av markedet, mener OSI. Ifølge friprogorganisasjonen ønsker ingen i CPTN Holdings å promotere eller støtte åpen kildekode.

“Dette er bare ment for å åpne et patentangrep på åpen kildekode”, konkluderer OSI.

Utvikling