Smidig sjef i Arbeidstilsynet

Smidig sjef i Arbeidstilsynet

IT-SJEFEN: Bjørn Larsen har forelsket seg i smidige metoder.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- De er ganske mange. Den største er nok at vi har satt i gang et stort utviklingsprosjekt. Vi skal få nye fagsystemer. Prosjektet går over fire år. Vi er også i oppstartsfasen til en ny it-strategi. Den gamle hadde ingen helhetlig strategi for fremtiden. Det er innimellom nødvendig å stoppe helt opp for å se hvordan man bruker it. It er et viktig verktøy for oss og våre inspektører.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Ingen av deler? Nei, vi er egentlig i Microsoft-fellen. Vi er såpass små at vi ikke kan ta store utfordringer og er derfor pragmatiske. Men dette er også ting vi jobber med i den nye it-strategien.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Ingen av delene. Også her holder vi en pragmatisk linje. Det vi har i dag er en blanding av intern og ekstern drift. Personal og økonomi tas eksternt. Dette integreres inn til brukernes arbeidsflate. Vi baserer oss på skytanken, og det fungerer bra. Jeg ønsker mer avlastning på de interne resursene, slik at vi kan jobbe mindre med drift og mer med å skape verdier og nye løsninger.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Akkurat nå er det ledelse, møter og strategiarbeid i ulike sammenhenger. Dessuten arbeidet med de nye fagsystemene. Vi bruker smidige systemutviklingsmetoder, vi vet hvor vi vil, og har mange elementer på plass. Jeg har ikke jobbet med Scrum før, men så langt fungerer det godt. Prioriteringen og rekkefølgen tas fortløpende i styringsgruppen. Det har gitt oss en god kontroll på fremdrift og økonomi.

- Har dere noen strategi for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Nei, ikke foreløpig. Så langt kan vi ikke se at vi verken kan få eller gi noen gevinster til omverdenen.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Utvikling av nye systemer.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Jeg vil foreslå Harald Moe, it-sjef i Trondheim Kommune.

Hvem: Bjørn Larsen

Hvor: Arbeidstilsynet

Hva: Direktorat og regioner

Antall ansatte: 600, it-avdelingen 10 personer

It-budsjett: 16 millioner kroner

Foreslått av: Tor Holmen, NTNU. Les saken:

NTNU outsourcer lite

Utvikling