URBAN: - Byene blir stadig viktigere og vil utvikle selvstendige internasjonale relasjoner til andre byer, hevder daglig leder i Oslo Business Region Fredrik Winther. Her utenfor Oslo Lounge i Austin, Texas. FOTO: Tom Helge Berglie

URBAN: - Byene blir stadig viktigere og vil utvikle selvstendige internasjonale relasjoner til andre byer, hevder daglig leder i Oslo Business Region Fredrik Winther. Her utenfor Oslo Lounge i Austin, Texas. FOTO: Tom Helge Berglie

Starter innovasjons-ambassade i USA

For å hjelpe nye norske teknologibedrifter etablere seg i USA, oppretter Oslo sin egen «ambassade» i Austin, Texas. Hensikten er først og fremst å fremme innovasjon.

(Austin, Texas): Det var under South by South West-konferansen (SXSW)  at Oslo Innovation Embassy offisielt ble åpnet i Austin. Ambassaden er resultat av samarbeid mellom City of Austin, Oslo Business Region og IKT Norge.

Byer stadig viktigere

-- Næringsutvikling har tradisjonelt vært sett på som et statlig og nasjonalt anliggende, men byene er i ferd med å bli de nye «nasjonene», forklarer Fredrik Winther, daglig leder i Oslo Business Region.

Det er spesielt innenfor de kreative næringene en by har muligheter til å påvirke utviklingen. I en urbanisert verden vil byer bli stadig viktigere brikker, og vi vil se mer direkte samarbeid mellom byer også internasjonalt, ifølge Winther.

-- Byene er rett og slett i ferd med å få en utenrikspolitikk, legger han til.

Rent fysisk er ikke ambassaden all verden, i praksis er det to kontorplasser som befinner seg hos kontorfellesskapet Capital Factory, som er et av byens ledende inkubatormiljøer.

Viktigere enn selve de fysiske kontorplassene er nettverket man får tilgang til ved å være på Capital Factory. Det er ikke så vanskelig å ta flyturen til Austin, men det kan være tungt å komme seg inn i de rette miljøene og få de rette kontaktene, enten det er på investorsiden, på rekrutteringssiden eller i jakten på potensielle kunder.

-- Da kan det være til stor hjelp å installere seg et sted hvor man får tilgang til et kjempenettverk, sier Winther.

Edtech viser veien

Norske edtech-selskaper har vært tidlig ute med å satse i Austin, og Kahoot og Clarify har etablert kontorer her. Den norske satsningen på utdanningsteknologi fremmes blant annet gjennom klyngeprosjektet Oslo Edtech Cluster.

City of Austin har vært en viktig døråpner for de norske selskapene, både inn mot universiteter og fagmiljøer, mot faglige samarbeidspartnere, og inn mot innovasjons- og entreprenørskapsmiljøene. For et år siden undertegnet Oslo og Austin en strategisk samarbeidsavtale og handlingsplan, og det er denne man nå begynner å se resultatene av. Norske oppstartselskaper bruker Austin som springbrett mot hele det amerikanske markedet.

-- Kahoot er kanskje stjerneeksempelet på det. De begynte sin vei inn i det amerikanske markedet gjennom skolesystemet i Texas, forklarer Winther.

Mange selskaper velger Austin istedenfor Silicon Valley-veien til det amerikanske tech-markedet, og som alternativ til østkysten og New York. Årsaken er at det her har vært lettere å få gjennomslag, lettere å få oppmerksomhet og lettere å ansette flinke folk.

-- Ikke minst har det vært lettere å samarbeide med skolesystemet her. De blir ikke rent ned av aktører på samme måten som man kanskje gjør i større grad andre steder, avslutter Fredrik Winther.

 

 

Les om:

Utvikling