TEST: Spør med Surveymonkey

TEST: Spør med Surveymonkey

Har du eller din bedrift behov for å lage brukerundersøkelser, bør du få øynene opp for tjenesten Surveymonkey. Og nei. Det er ikke så apete som det høres ut som.

Surveymonkey er en tjeneste med tredelt arbeidsflyt: opprettelse, datainnsamling og analyse av resultater. Vi skal se nærmere på de forskjellige stegene.

Før du kan begynne å bruke tjenesten må du registrere deg. Tjenesten leveres med tre ulike abonnementstyper: gratis, månedlig eller årlig. Vi fant også informasjon om en fjerde abonnementstype der man blir fakturert per kvartal, men om det er noe som er offisielt støttet vet vi ikke.

Gratisversjonen er den mest begrensede utgaven. Man kan kun samle inn svar fra 100 respondenter. De andre utgavene har ingen begrensninger i funksjonalitet. Det eneste som skiller månedligutgaven fra den årlige utgaven er at førstnevnte har en begrensning på 1000 svar.

Svar utover dette blir fakturert 0,25 øre per ekstra svar. Responstiden på brukerstøtte over e-post skal også være betydelig kortere. Det garanteres for svar på spørsmål innen fire timer eller raskere for betalutgavene, mens gratisutgaven leveres med en svarfrist på 1 dag eller kortere.

Andre viktige forskjeller mellom gratisutgaven og utgavene som koster penger er tilgang til ekstra funksjonalitet som for eksempel: maler, filtrering av svar, rapportgenerering i PDF-format, nedlasting av svar som et regneark og mye mer. En komplett oversikt finnes på produktets nettsider.

I bruk

Opprettelse av nye brukerundersøkelser er enkelt. Utviklerne har tydeligvis lagt mye vekt på å lage en grundig veiviser som tar brukeren gjennom de ulike stegene. De ulike stegene er så selvforklarende at vi ønsker ikke å bruke spalteplass på det. Det er litt synd at tjenesten ikke er oversatt til norsk – vi tror at de ulike spørsmålsvalgene kan gi litt odepine for de som ikke er helt stø i engelsk.

Surveymonkey ble testet med både Firefox 2 og Internet Explorer 7 – vi har ingen kompatibilitetsproblemer å rapportere om. Vi testet også med Opera, men her var det problemer med å legge til nye spørsmål. Opera fungerer derimot godt dersom man er den som skal ta selve undersøkelsen.

Datainnsamling

Etter at undersøkelsen er opprettet og klar, må man publisere undersøkelsen. Surveymonkey tilbyr tre alternativer her: sende e-post med lenke til undersøkelsen, utforme teksten selv og be Surveymonkey om å sende invitasjoner til de som skal ta undersøkelsen eller generere HTML-kode for integrering med din egen nettside. Hensikten er at undersøkelsen skal sprette opp i et eget vindu når personene besøker nettsiden din.

Systemet støtter også muligheten for å opprette egne distribusjonslister som inneholder e-postadresser til personer som tilhører en bestemt gruppe, for eksempel «PC World Norge abonnenter». Dette er bra, men vi savner likevel bedre håndtering av kontakter. Det er for eksempel ikke mulig å laste opp en adressebok til tjenesten. Man er dessverre nødt til å registrere adressene til brukerne manuelt.

Resultatanalyse

Når man har fått inn nok svar, er det på tide å se nærmere på svarene som man har fått inn. Og akkurat her er det snakk om en rekke valgmuligheter. Blant annet filtrering av svar, nedlasting av rapporter og deling av svar med kolleger og venner. Vi har ikke helt sansen for sistnevnte løsning. Vi tror at en bedre løsning hadde vært å kunne gi andre tilgang til tjenesten med enklere sett av rettigheter. Personer som har testet Google Analytics vet sikkert hva vi sikter til her.

Konklusjon

Det vanskeligste delen med Surveymonkey er å avgjøre om hvorvidt tjenesten er verdt prisen eller ei. Vi tror den beste løsningen er å teste ut gratisversjonen først og se om den tilfredsstiller kravene man setter til et slikt system, før man velger å abonnere på tjenesten. Er man en storbruker av en liknende tjeneste, kan kanskje prisen forsvares.

Etter vår mening virker Surveymonkey som en bra tjeneste som bør tilfredsstille de aller fleste småbedrifter i dag. Men vi tror samtidig at Surveymonkey kommer til kort hvis man har spesielle krav. Til det er tjenesten ikke komplett nok.

Surveymonkey

Pris: ca. 100 kroner per måned eller 1000 kroner per år.

Internett: surveymonkey.com

Pluss:
Brukervennlig, og meget god funksjonalitet

Minus:
Støtter ikke flere kontoer, savner bedre adressebokkontroll

Utvikling