15 OM 2015: Norske it-ledere kikker i krystallkula, og forteller om it-trender og hype vi kan få se i året som kommer. (Montasje: Kenneth Christensen)
15 OM 2015: Norske it-ledere kikker i krystallkula, og forteller om it-trender og hype vi kan få se i året som kommer. (Montasje: Kenneth Christensen)

Trender og hype i 2015

Computerworld har spurt 15 ledere i norske it-bedrifter om hva de tror om året som kommer. Svarene viser at noens trend er en annens hype. Men også at forventningene spenner over et vidt felt.

Publisert Sist oppdatert

Computerworld har spurt 15 ledere i norske it-bedrifter om hva de tror om året som kommer. Vi har bedt dem om å prioritere tre it-trender, trekke ut én trend de ser som viktigst for deres egen virksomhet og én trend de mener er overhypet.

Spørsmålene vi stilte er:

  1. Hva er de tre viktigste trendene innen it i 2015?
  2. Hvilken trend har du og din virksomhet størst forventning til, og hvorfor?
  3. Hvilken trend har du sett om som du tror er en hype som ikke blir viktig i 2015?

Svarene viser at noens trend er en annens hype. Men også at forventningene spenner over et vidt felt.

Berit Svendsen, administrerende direktør Telenor Norge
Berit Svendsen, administrerende direktør Telenor Norge

Berit Svendsen, administrerende direktør Telenor Norge

1. Hva er de tre viktigste trendene innen it i 2015?

- Det er tre overordnede trender: Ekstrem datavekst, tingenes internett og den digitale revolusjon. Kort fortalt vil det si at alt og alle skal på nett. Derfor vil utbyggingen av robust infrastruktur som kan bære den ekstreme dataveksten være helt nødvendig i 2015.

2. Hvilken trend har du og din virksomhet størst forventning til, og hvorfor?

- Vi har størst forventing til tingenes internett. For Telenor betyr det kort og godt at vår infrastruktur og våre tjenester blir viktigere enn noen gang, for det som er forutsetningen for tingenes internett er et sikkert og robust nettverk. Men før dette tar helt av må vi klare å lande på en felles standard, og ta sikkerhetsdimensjonen og personvern på alvor.

3. Hvilken trend har du sett om som du tror er en hype som ikke blir viktig i 2015?

- Sjåførløs bil eller Google Glass. Når det gjelder "wearables" og sjåførløse biler så må vi smøre oss litt med tålmodighet før det når massemarkedet.

Vikramjit Singh Grewal, norgessjef Tata Consultancy Services

Vikramjit Singh Grewal, norgessjef Tata Consultancy Services
Vikramjit Singh Grewal, norgessjef Tata Consultancy Services

1. Hva er de tre viktigste trendene innen it i 2015?

- Digitaliseringen fortsetter, og forretningsmodellene endres drastisk. Programvaredefinert infrastruktur blir vanlig. Alle nye datasentre som bygges eller infrastrukturer som rulles ut er tilpasset at programvare skal kontrollere og levere. Tingenes internett har vært tregt, men 2015 kan godt blir året da vi får dette for fullt.

2. Hvilken trend har du og din virksomhet størst forventning til, og hvorfor?

- Digitalisering er den altoverskyggende endringsfaktoren. Det er fortsatt mye som må gjøres for å få best mulige resultater, og vi kommer til å jobbe mye med våre kunder for å få denne endringen til å skje.

3. Hvilken trend har du sett om som du tror er en hype som ikke blir viktig i 2015?

- Digitalisering vil ikke erstatte gamle forretningsmodeller fullstendig. For eksempel vil vi i detaljhandelen se en god handle-opplevelse på nett, samtidig som innbydende, fysiske butikker er viktige for å vinne kundenes hjerter og hoder.

Toril Nag, konsernsjef Lyse-konsernet

Toril Nag, konsernsjef Lyse-konsernet
Toril Nag, konsernsjef Lyse-konsernet

1. Hva er de tre viktigste trendene innen it i 2015?

- Tingenes internett vokser i styrke. Din smarttelefon og nettbrett i samspill med smarte klokker og andre «dingser» du kan overvåke helse, energiforsyning, eller sikkerhet i hjemmet. Deretter automatisering av forretningsprosesser som gir synlige konsekvenser for eksempel i form av behov for færre folk i virksomhetene. Jeg tror også 3D-skriverne blir hjemmeskrivere.

2. Hvilken trend har du og din virksomhet størst forventning til, og hvorfor?

- Lynrask kommunikasjon er fundamentet for alle de store it-trendene over. Symmetrisk gigabit båndbredde, usedvanlig lav treghet og meget høy oppetid. Vi leverer dette, og ser veldig lyst på fremtiden.

3. Hvilken trend har du sett om som du tror er en hype som ikke blir viktig i 2015?

- 3D TV.

Per Hove, administrerende direktør HCL

Per Hove, administrerende direktør HCL
Per Hove, administrerende direktør HCL

1. Hva er de tre viktigste trendene innen it i 2015?

- Nettsky i form av rene skyløsninger som Salesforce, og flytting og modernisering av it-løsninger fra klassisk datasenter til skylevering. Økt bruk av vertikale tjenesteleveranser, som er at kundene setter ut hele it-baserte enkeltprosesser inkludert drift, videreutvikling og forvaltning til én leverandør i motsetning til dele dette mellom flere. Flere kundenære it-løsninger med kundeopplevelse som mål fra bransjer som media, butikk og bank/finans.

2. Hvilken trend har du og din virksomhet størst forventning til, og hvorfor?

- Nettsky, i form av at kundene flytter og moderniserer nåværende it-løsninger. Dette er en rask og enkel måte å senke driftskostnadene på med lav risiko.

3. Hvilken trend har du sett om som du tror er en hype som ikke blir viktig i 2015?

- Analyse av store datasett, «Big Data», dette kommer for fullt, men det tar nok noe lenger tid enn it-bransjen hadde sett for seg.

Eirik Pedersen, administrerende direktør Proact It Norge

Eirik Pedersen, administrerende direktør Proact It Norge
Eirik Pedersen, administrerende direktør Proact It Norge

1. Hva er de tre viktigste trendene innen it i 2015?

- Hybrid Cloud kommer for fullt. Det vil si at de aller fleste kunder vil ha en kombinasjonen av eget datasenter og private skytjenesteleveringer fra en ekstern partner. Integrerte/konvergerte systemer blir standard, færre og færre kjøper komponenter som server, lagring og nettverk separat.

- I tillegg vil systemer tettere integrert med virtualiseringslaget komme. Dette er for eksempel egne dedikerte flash-løsninger og virtualisering av nettverk og lagring i tillegg til servere.

2. Hvilken trend har du og din virksomhet størst forventning til, og hvorfor?

- Konvergerte løsninger blir «standard» og vi vil se mindre anbud på separate komponenter. Enklere, mer fleksibelt og billigere å drifte er viktig.

3. Hvilken trend har du sett om som du tror er en hype som ikke blir viktig i 2015?

- Offentlig nettsky med mye hyping fra Microsoft (Azure), Google (Cloud Platform), Amazon (AWS) og andre. Ingen tjener penger på disse tjenestene i dag. De har også vært ustabile og angrepet av virus og «innbrudd». Disse aktørene vil fortsette å prøve å ta markedsandeler med lav pris, men tjenestene vil ikke være gode nok for noe som er kritisk for kunder i 2015. 

Steinar Sønsteby, administrerende direktør Atea

Steinar Sønsteby, administrerende direktør Atea
Steinar Sønsteby, administrerende direktør Atea

1. Hva er de tre viktigste trendene innen it i 2015?

- Vi tror mobilitet, sikkerhet og håndtering av store datasett vil prege 2015.

2. Hvilken trend har du og din virksomhet størst forventning til, og hvorfor?

- Big Data – organisasjonene har og vil få enorme mengder data som ikke blir utnyttet – men som vil gi store forretningsfordeler for de som setter dette på dagsorden.

3. Hvilken trend har du sett om som du tror er en hype som ikke blir viktig i 2015?

- 3D-utskrift og offentlig nettsky kommer nok, men det er for tidlig for forretningsmarkedet i 2015.

Trond Moberg, administrerende direktør Avanade

Trond Moberg, administrerende direktør Avanade
Trond Moberg, administrerende direktør Avanade

1. Hva er de tre viktigste trendene innen it i 2015?

- Trendene vi ser er Digital Business, som handler om at selskaper endrer seg med teknologi for å unngå å bli utkonkurrert. Tingenes Internett, IoT, er her allerede med 14 milliarder enheter tilknyttet internett. Nye hybride skyløsninger øker fleksibiliteten og gjør at bedrifter lettere kan flytte sine applikasjoner over til nettskyen.

2. Hvilken trend har du og din virksomhet størst forventning til, og hvorfor?

- Det er Digital Business, med transformasjon og innovasjon som er den viktigste trenden for oss. Det er her it får strategisk betydning, og er relevant for alle i forretningen.

3. Hvilken trend har du sett om som du tror er en hype som ikke blir viktig i 2015?

- Trenden med at alle selskaper og offentlige virksomheter skal løse ethvert utenkelig problem og komme nærmere sine kunder med en mobilapp, tror og håper jeg når toppen av hypekurven i 2015.

Arne Norheim, administrerende direktør IBM Norge

Arne Norheim, administrerende direktør IBM Norge
Arne Norheim, administrerende direktør IBM Norge

1. Hva er de tre viktigste trendene innen it i 2015?

- Data er den nye naturressursen, Nettskyen er den nye vekstmaskinen, Mobilen er det nye kontoret og sosial samhandling er den nye produksjonslinjen.

2. Hvilken trend har du og din virksomhet størst forventning til, og hvorfor?

- De siste årene har virksomheter, byer og samfunn jobbet for å kunne gjøre oppgavene på en smartere måte. IBM er klar med dataanalyse av tilgjengelige store data på en mer effektiv måte. Dette støttes av en god sikkerhetsløsning.

3. Hvilken trend har du sett om som du tror er en hype som ikke blir viktig i 2015?

- Nye teknologier og trender blir stadig introdusert, og vi erfarer at det ofte tar noe tid fra konseptet blir introdusert til majoriteten ser fordelene. Det er en kulturell modningsprosess for nye teknologier, og du kan ikke installere endring i organisasjonen.

Pål Nome, administrerende direktør i Syscom

Pål Nome, administrerende direktør i Syscom
Pål Nome, administrerende direktør i Syscom

1. Hva er de tre viktigste trendene innen it i 2015?

- Vi ser en stor omveltning innenfor it-driftsmarkedet med sterkere kravet til mer effektiv it–drift, der blant annet indiske aktører er sentrale. Digitalisering i både offentlig og privat sektor skaper nye muligheter for it-bransjen, blant annet i nye mobile tjenester. Konvergert infrastruktur er en kjempetrend.

2. Hvilken trend har du og din virksomhet størst forventning til, og hvorfor?

- Det viktigste for Syscom fremover er digitalisering og mobile arbeidsflater. Her har vi mange spennende prosjekter på gang.

3. Hvilken trend har du sett om som du tror er en hype som ikke blir viktig i 2015?

- Hvis vi snakker om det profesjonelle markedet så tror vi IoT, Tingenes Internett, er svært hypet og ikke kommer til å påvirke markedet så sterkt i 2015.

Terje Mjøs, konsernsjef i Evry

Terje Mjøs, konsernsjef i Evry
Terje Mjøs, konsernsjef i Evry

1. Hva er de tre viktigste trendene innen it i 2015?

- It er den viktigste driver for vekst og konkurransekraft, og enhver virksomhet vil måtte forholde seg stadig mer aktivt til de muligheter og utfordringer digitalisering representerer.

- Skytjenester for å møte tøffere konkurranse, gjerne fra helt nye konkurrenter, sammen med en mer krevende konjunktursituasjon gjør at virksomheter må forenkle kostnadsstrukturen. Alt blir mobilt, og det er sluttbrukerne som setter standarden for enkelhet og brukervennlighet i alle tjenester 

2. Hvilken trend har du og din virksomhet størst forventning til, og hvorfor?

- Kundene må ta et helhetlig perspektiv på egen it-anvendelse og drift: Bruke skytjenester der dette er mulig, men integrere slik at man får eksisterende kjernesystemer og andre tjenester til å fungere i en helhet.

3. Hvilken trend har du sett om som du tror er en hype som ikke blir viktig i 2015?

- Vanskelig å være spåmann, og at noe ikke blir viktig i 2015 betyr ikke at det bør avskrives. Men jeg tror NFC (Near Field Communication) for mobil betaling og Big Data har et stykke igjen før det får bred anvendelse og betydning.

Knut Alnæs, norgessjef i Citrix

Knut Alnæs, norgessjef i Citrix
Knut Alnæs, norgessjef i Citrix

1. Hva er de tre viktigste trendene innen it i 2015?

- Vi i Citrix ser tre megatrender som vil påvirke både arbeidsgivere og arbeidstakere. Frigjøring fra fysisk lokasjon gjør det mulig å arbeide på nye og mer effektive måter. Motiverte medarbeidere handler om hvordan vi tiltrekker oss nye medarbeidere på, hvordan vi beholder dem over tid og hvordan arbeidsforhold avsluttes. Endringer av arbeidsplassen medfører endring av behovet for kontorarealer. Virtuelle arbeidsplasser vil også oppstå der ansatte samarbeider på prosjekter gjennom «sosiale prosjektverktøy» og effektive online møteplasser.

2. Hvilken trend har du og din virksomhet størst forventning til, og hvorfor?

- Vi mener endringen over gir et behov for «programvaredefinerte arbeidsplasser».  En slik arbeidsplass er brukersentrisk, og heldigitale verktøy, sikker informasjon og effektive prosesser leveres som en enhetsuavhengig tjeneste og er midt i smørøyet for oss.

Stig Alstedt, ‎teknologidirektør HP Norge

Stig Alstedt, ‎teknologidirektør HP Norge
Stig Alstedt, ‎teknologidirektør HP Norge

1. Hva er de tre viktigste trendene innen it i 2015?

- I HP har vi klokkertro på at 3D-printing kommer til å bli stort på litt sikt. Det er heller tvilsomt om 3D kommer til å gjøre store innhugg i budsjettene allerede til neste år, men det er definitivt på sin plass å ta det med i planleggingen.

- Det er en selvfølge at tjenester leveres på mobile arbeidsflater i samme utstrekning som man er vant til fra tradisjonelle klienter, og en av hovedutfordringene er bedriftens krav til sikker håndtering av data og enheter. Automatisering som it-sammenheng ofte henger sammen med konvergens og orkestrering av prosesser.

2. Hvilken trend har du og din virksomhet størst forventning til, og hvorfor?

- Vi kommer ikke utenom mobilitet. Bransjen har kommet langt i å industrialisere dette området, og det eksisterer nå en kritisk masse av apper, dingser, infrastruktur med 4G/Wifi, parallelt med et lavt kostnadsnivå som gjør ytterligere investeringsbehov beskjedent.

3. Hvilken trend har du sett om som du tror er en hype som ikke blir viktig i 2015?

- Tingenes internett er et område med gigantiske muligheter, men vi er skeptiske til om 2015 blir det året det virkelig tar av. Trolig blir neste år mer preget av organisk vekst snarere enn et «big bang».

Geir Christensen, norgessjef CA Technologies

Geir Christensen, norgessjef CA Technologies
Geir Christensen, norgessjef CA Technologies

1. Hva er de tre viktigste trendene innen it i 2015?

- Integrasjon av utvikling og drift av it-tjenester, Devops, blir en av de strategiske brikkene i selskapers digitale endring. Hurtig og kosteffektiv levering av løsninger vil stå i høysetet.

- Sikkerhet er fortsatt en sterk driver, og beveger seg bort fra tradisjonell identitet- og tilgangskontroll over til applikasjonssikkerhet og sømløs, sikker tilgang. Nettsky er i ferd med å bli standardisert og industrialisert.

2. Hvilken trend har du og din virksomhet størst forventning til, og hvorfor?

- Forretningssiden forventer en hurtigere og ikke minst innovativ leveranse av tilpassede løsninger til sluttbrukeren. Dette betyr også smidigere sikkerhet og konsolidering av antall strategiske partnere for virksomhetene.

3. Hvilken trend har du sett om som du tror er en hype som ikke blir viktig i 2015?

- Big Data har det vært snakket om i mange år. Nå må det leveres.

Jan Erik Kaasa, konsernsjef Amesto

Jan Erik Kaasa, konsernsjef Amesto
Jan Erik Kaasa, konsernsjef Amesto

1. Hva er de tre viktigste trendene innen it i 2015?

- Nettsky og tjenesteintegrasjon for å øke produktivitet og redusere kostnadsnivå, forenkling og digitalisering av offentlig tjenesteproduksjon for å opprettholde velferdsgoder og effektiv analyse av store datasett for å prioritere ressurser riktig og bedre beslutningsdyktigheten.

2. Hvilken trend har du og din virksomhet størst forventning til, og hvorfor?

- Vi har store forventninger til alle de tre hovedtrendene, men de vil få effekt på ulike tidspunkt. Noen vil få effekt nå, noen først om ett år eller mer.

3. Hvilken trend har du sett om som du tror er en hype som ikke blir viktig i 2015?

- Kundekommunikasjon via SMS for B2B. Dette har hatt begrenset utbredelse i business til consumer. Det har aldri nådd sitt potensiale og jeg tror heller ikke vi vil se en boom fremover.

Per Lomsdalen, norgessjef SAP

Per Lomsdalen, norgessjef SAP
Per Lomsdalen, norgessjef SAP

1. Hva er de tre viktigste trendene innen it i 2015?

- Nettsky, sanntidsanalyse av store data og «In-Memory Computing» og forretningsorientert nettverksøkonomi («BusinessNetworks»).

2. Hvilken trend har du og din virksomhet størst forventning til, og hvorfor?

- Vi tror at såkalte business networks eller nettverksøkonomi vil drive salget vårt. Det er å koble de forskjellige leddene i næringskjeden sammen med Tingenes internett og finne verdien for din virksomhet.

3. Hvilken trend har du sett om som du tror er en hype som ikke blir viktig i 2015?

- Prediktiv analyse som separat område. Det kommer mer og mer til å bli en del av bestående løsninger.