PROFFBRUK: Arkitektur og engineering er områder 3D-printing er spådd en stor framtid, men også annen prototyping vil stå for stor omsetning på området. (Foto: HP)

Profesjonell 3D-print vokser mest

Nær 20 prosent vekst for 3D-print i USA, og dette forventes å øke kraftig framover.

Publisert Sist oppdatert

Det er markedsanalytikerne i IDC som har sett nærmere på markedet for 3D-printing i USA. Her har de dokumentert at markedet vokste med nær 20 prosent fra 2014 til 2015. I tillegg forventer analytikerne at den gjennomsnittlige årlige veksten (CAGR – Compound Annual Growth Rate) for 3D-printing fram mot 2021 kommer til å være over 16 prosent.

Det er på markedet for 3D-printing for profesjonell bruk IDC forventer den kraftigste veksten.

Leverandørene girer om

- Enkeltpersoner og bedrifter som tar i bruk 3D-printing opplever store besparelser av tid og penger i forbindelse med utvikling og design av produkter. I takt med at utskriftshastigheten og utvalget av utskriftmaterialer øker, blir et stadig økende antall produkter og deler, og derigjennom hele markeder, påvirket av 3D-printing/additiv produksjon, sa Tim Greene i selskapet Hardcopy Solutions.

- Produktmiksen av 3D-printere i USA har endret seg de siste 12 til 24 månedene. Mens det stadig er masser av leveranser til gjør-det-selv/forbrukermarkedet, gjenstår det nå en kraftig vekst i segmentene av en litt mer profesjonell og produksjonsorientert karakter. Ledende leverandører av 3D-printere legger nå om sine prosesser og operasjoner, for å stå klar til håndtere den endrete forretningen, la han til.

Mer enn 20 prosent vekst

Salgstallene i den laveste enden av markedet, 3D-printere som koster mindre enn 1.000 dollar, forventes å fortsatt vokse framover. IDC spår en CAGR på mer enn 12 prosent per år fram til 2021.

For profesjonelle 3D-printere kommer veksten til å bli adskillig høyere. Dette segmentet beskriver IDC som «teknologier som gir mer presise og varige 3D utskrifter, ofte med langt høyere hastighet». For dette området forventer IDC en CAGR på 20 prosent eller mer per år.

Den høyeste klassen 3D-utskrift, med printprosesser som baseres på metallutskrift ved hjelp av sintring eller smelting av metaller, skal også vokse framover. For dette segmentet karakteriserer IDC veksten som «aggressiv», uten å tallfeste noe.

Ifølge Green var det totale markedet for 3D-printing i USA, når vi regner sammen både 3D printere, tilhørende tjenester, og forbruksmateriell, på 2,5 milliarder dollar i 2015.