STANDARDISERING: EU vil at de europeiske landene samkjører sin 5G-innføring. (Foto: iStockphoto)

EU vil ha 100 ganger så rask 5G

5G bør være 100 ganger raskere enn 4G, bør tåle 1000 ganger så mange oppkoblede enheter som i dag og må håndtere 1000 ganger så stor trafikk.

Dette må være målene for utviklingen av 5G-teknologien frem til den tas i bruk for fullt i 2020, ifølge en ekspertgruppe oppnevnt av EU-kommisjonen.

Det var på den store mobilmessen og -konferansen i Barcelona at den såkalte 5G Public-Private Partnership-gruppen, forkortet 5G PPP, la frem sine vyer for 5G i Europa.

– Det vi ser nå, er leverandørens kamp om å påvirke de endelige standardene for 5G, sier redaktør Arne Joramo i Telecom Revy i en kommentar.

Marsjere i takt

Et av de viktigste målene må være å sørge for at de europeiske landene marsjerer i takt frem mot 5G-implementeringen for å hindre en ny standardiseringskrig. 

– Å få Europa til å enes om hva 5G skal se ut som, bør forhindre de standardiseringskrigene som har forsinket de tidligere standardene for mobilkommunikasjon, sier Günther Oettinger. Han er EU-kommissær for digital økonomi og samfunnsutvikling.

Standardiseringsarbeidet starter for fullt neste år, og målet må være at 5G tas i bruk på kommersiell basis i EU-området i 2020, mener gruppen.

Gruppens anbefalinger stemmer godt overens med det som leverandører av mobilprodukter og -tjenester sier om 5G på Barcelona-messen, melder IDGs nyhetstjeneste.

Trendene synes allerede

Målet er å komme frem til nye standarder som kan håndtere de nye trendene som vi allerede har begynt å se konturene av: større båndbredde, blanding av forskjellige typer nettverk og en rekke nye typer oppkoblede enheter – med andre ord Tingenes internett.

5G PPP-gruppen ser for seg at 5G vil være en videreutvikling – en evolusjon – fra 4G, og at overgangen til 5G vil gå smidigere enn fra 3G til 4G/LTE. 

Men den nye teknologien må være forberedt på å kunne håndtere oppkobling fra mange andre typer enheter enn vi har sett til nå, for eksempel førerløse biler og alt som faller inn under betegnelsen Tingenes internett. 

5G forventes å ha stor innvirkning på bransjer og teknologier som ikke var med i vurderingen da 4G ble tatt i bruk, for eksempel på transportsektoren og i forbindelse med nye betalings- og helseløsninger, ifølge teknologisjefen hos Nokia Networks, Hossein Moiin.

Minst 50 Mbit/s

Brukerne bør kunne forvente en overføringshastighet på minst 50 megabit per sekund per sluttbruker i praksis, og tjenestene basert på høy overføringshastighet må være mer stabile enn i dag, heter det.

Det er verdt å merke seg at 4G+ allerede gir høyere overføringshastighet enn EUs målsetting for 5G. Det EU snakker om, er reell kapasitet i sterkt belastede mobilnett.

Uansett er det også viktig at forbrukerne får mer enn bare høy kapasitet. En ny 5G-standard bør kunne møte tre viktige forutsetninger for ulike bruksområder: høy overføringshastighet for eksempel for video, lavt energiforbruk for enheter som er avhengig av batteridrift over lang tid, som for eksempel sensorer, og meget kortvarige forsinkelser med tanke på tidssensitiv bruk som selvkjørende biler og fjernmedisin, mener EU-gruppen.

Europeisk frekvenspolitikk

En av de store utfordringene blir å håndtere blandede nettverk med små og store mobiltelefonceller i kombinasjon med trådløse nettverk.

5G PPP: Den europeiske ekspertgruppen la frem sin 5G-rapport på mobilmessen i Barcelona. (Foto: Stephen Lawson, IDGs nyhetstjeneste)

5G vil kreve mer tilgjengelig båndbredde, særlig i spekteret over seks gigahertz. Derfor er det viktig at de europeiske landene snarest blir enige om hvilke frekvenser som skal reserveres for mobilnettene, mener EU-kommissær Oettinger.

– Hvis vi ikke blir enige om en europeisk båndbredde-politikk innen utgangen av dette tiåret, kan vi ikke ta i bruk ny teknologi, sa han da gruppen la frem sin rapport.

ZTE-demo i Barcelona

Kinesiske ZTE og mobilleverandøren China Mobile demonstrerte i fellesskap ny 5G-basestasjonsteknologi på mobilmessen i Barcelona. Under demonstrasjonen oppnådde man på det meste tre ganger så høy overføringshastighet som ved dagens tradisjonelle basestasjoner med åtte antenner.

Mye av forklaringen ligger i bruken av mange antenner i den såkalte 3D/Massive MIMO-teknologien, som gjør det mulig å utnytte radiofrekvensene mye mer effektivt.

Samtidig krever de nye 5G-basestasjonene bare en tredjedel av plassen til tradisjonelle mobilbasestasjoner, noe som gjør at både installasjon og vedlikehold kan utføres raskere og billigere enn i dag.

– Kamp om å påvirke

– Det vi ser i bransjen nå, er leverandørens kamp om å påvirke de endelige standardene for 5G som ikke blir tømret før om 3-4 år, sier redaktør i Telecom Revy, Arne Joramo, i en kommentar til utspillet fra EU.

TINGENES INTERNETT: De viktigste 5G-driverne er Tingenes internett og videostrømming, sier Telecom Revy-redaktør Arne Joramo. (Foto: Trond Braaten)

– Vi som husker GSM, vet at norsk og nordiske standarder betydde mye for både Nokias framvekst og for Ericsson. 5G vil garantert komme fordi operatørene trenger det av kapasitetshensyn. De viktigste driverne er Tingenes internett og strømming av video. Nå er det stort sett mennesker som er på nett. I 2018 vil det ifølge analytikerne være 102 millioner «ting» oppkoplet bare i Norden, sier Joramo.

«Byfrekvenser»

– Ropet om flere høyere frekvenser fra 6 GHz og oppover er sterkt, fortsetter Joramo. – Dette er kortrekkende «byfrekvenser». 5G skal etter intensjonen fungere også på lave dekningsfrekvenser (700-800 MHz), men det er kapasiteten i byene som er hovedutfordringen. Mange – blant dem Cisco – tror 5G ikke er nok til å dekke behovet som Internet of «Everything» vil skape, slik at vi faktisk i tillegg til 5G trenger omfattende offentlig tilgjengelig wifisoner i byene. For å illustrere det: Stadionløsninger for mobilbruk verden over er basert på wifi, også i Norge. Et spennende trekk framover er å se om 5G og wifi smelter sammen på tjenestenivå, sier Joramo.