GJENNOMSLAG: IKT-Norge, her ved administrerende direktør Heidi Austlid (t.v.), kan notere seg for nok et gjennomslag i norsk it-politikk. Finansminister Siv Jensen (midten) har fått gjennom forslaget om å fjerne eiendomsskatten på innholdet av datasentre i neste års statsbudsjett. (Arkivfoto: Stine Marie Hagen)

Datasentrene slipper maskinskatt

Budsjettforliket mellom regjeringen, Venstre og KrF medfører at eiendomsskatt på maskinene i datasentrene bortfaller. It-bransjen jubler.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2018 om å fjerne kommunenes mulighet til å kreve inn den anakronistiske eiendomsskatten på «verk og bruk» overlevde budsjettforhandlingene. Dermed kan ikke kommunene lenger ilegge eiendomsskatt på innholdet i datasentrene – serverne, nettverket, kablingen, kjøleanlegget og alt annet fastmontert utstyr som inngår i produksjonen.

Dette betyr en langt mer forutsigbar kostnadsside for datasenteretableringer, og rammevilkår som i langt større grad enn før er konkurransedyktige med våre naboland.

Et tiltrengt gjennombrudd

Interesseorganisasjonene for it- og datasenterbransjen er naturlig nok svært fornøyde med dette vedtaket. Å få redusert elavgiften for datasentrene til det samme nivået som for all annen kraftkrevende industri var en langvarig jobb som særlig IKT-Norge gikk i bresjen for i flere år. Kommunal eiendomsskatt på verk og bruk var det neste store hinderet, som nå altså er ryddet av veien.

— Når denne potensielle skattebomben nå ryddes av veien, vil Norge bli enda mer interessant som et land for å lagre og bearbeide data, sier Roger Schjerva fra IKT-Norges Forum for industrielle datasentre i en epost til Computerworld.

— Vi er veldig glade for at Stortinget har lyttet til en ny næring, først ved å redusere el-avgiften til industrinivå og nå ved å rydde i eiendomsskatten. Vi vil følge prosessen og nedtrappingsplanen videre for å sikre at ballen kommer helt i mål, legger han til.

Håper på vekst

Gleden over resultatet av årets budsjettforhandlinger er også stor i Abelia. Administrerende direktør der, Håkon Haugli, peker i en pressemelding på at datasenterindustrien er en stor mulighet for Norge. Vi har naturgitte forutsetninger som burde gjøre oss attraktive som vertsland for internasjonale etableringer, noe vi hittil ikke har sett skje. Norske skatter og avgifter har vært et hinder for det, mener Abelia-sjefen.

— Fjerning av maskinskatten er et viktig bidrag til næringsutvikling og arbeidsplasser – spesielt for norske datasentre, sier Haugli.

— Maskinskatten har imidlertid – etter gjennomslaget på reduksjon av el-avgiften for datasentre – vært det største hinderet for vekst og store nyetableringer og investeringer i datasenternæringen. Nå som maskinskatten fjernes, håper Abelia å se sterk vekst i bredden av norsk datasenternæring, sier Haugli videre.