LAVERE VEKST: Arbeidere i IKT-næringen har hatt flere gode år, men nå melder IKT-Norge og Abelia om lavere lønnsvekst mens bedriftene tilpasser seg endringer i næring og arbeidsmarked. 

Lavere lønnsvekst for it-folket

Endret arbeidsmarked og korrigering etter flere år med sterk vekst vil påvirke lønnsveksten for it-bransjen, ifølge IKT-Norge.

Interesseorganisasjonen IKT-Norge har gjennomført en rundspørring om lønnsveksten for 2016 blant sine medlemmer. Basert på litt under 100 svar, som representerer over 12.000 ansatte i norsk IKT, melder organisasjonen om lavere vekst.

- Etter mange år med sterkere lønnsvekst enn andre næringer ventes det lavere lønnsvekst for IKT-næringen i 2016. Vi havner klart under frontfagets anslag på 2,4 prosent, sier sjefsøkonom Roger Schjerva i IKT-Norge i en melding.

Etter bearbeiding av tall og sammenlikning med annen tilgjengelig lønnsdata har IKT-Norge kommet frem til at gjennomsnittlig lønnsvekst i IKT-næringen i 2016 blir 2,2 prosent for ingeniører- og teknologimedarbeidere, og 2,1 prosent for økonomi- og markedsføringsfolk.

- Den moderate lønnsveksten er dels et uttrykk for en generell korrigering i bransjen etter mange år med sterk vekst, dels drives den av at noen store IKT-bedrifter forbereder seg på framtida ved å dra ned kostnadsnivået, sier Schjerva.

Større tilgang på teknologikompetanse

Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia, NHO sin organisasjon for kunnskaps- og teknologibedrifter, forteller at ingeniører utenfor oljebransjen lenge har hatt en god lønnsvekst. Ifølge organisasjonens tall (PDF) hadde denne gruppen for eksempel høyere vekst enn andre grupper i fjor, med 3,5 prosent.

- I år forventer vi lavere lønnstillegg i hele NHO-området i 2016, også i IKT-sektoren. Endringene i oljebransjen og omstilling i norsk næringsliv for øvrig, også i IKT-bransjen, innebærer at arbeidsmarkedet nå er et annet enn i fjor, sier Haugli.

Abelia regner med at det nye arbeidsmarkedet vil påvirke lønnsutviklingen i 2016, men at det er for tidlig å gi prognoser for hele året. Selv om det fortsatt er stor mangel på relevant kompetanse på enkelte områder, er det blant annet på grunn av nedbemanning i olje- og gassektor større tilgang på teknologikompetanse enn tidligere. 

- Vi ser at det er stor variasjon i lønnsomhet og utsikter blant bedriftene og derfor også i hvilke lønnstillegg som kan gis, utdyper Haugli.

- Et forhandlingsspørsmål

El og It Forbundet organiserer ansatte i it-bransjen. De har sett prognosen fra IKT-Norge, og forventer et relativt ordinært lønnsoppgjør i bransjen. 

- Lønnsutviklingen er et forhandlingsspørsmål, og nå er vi midt i årets lønnsoppgjør. Det er ikke høye forventninger i noen bransjer, men vi legger til grunn et relativt ordinært lønnsoppgjør i IKT-bransjen med utgangspunkt i frontfagets 2,4 prosent, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

- Lønnsdannelsen er også veldig forskjellig i de enkelte bedriftene, så 2,4 prosent vil være et gjennomsnittstall. Oppgjørene må ha basis i bedriftenes økonomiske situasjon, avslutter han. 

Computerworld har også kontaktet Tekna, Akademikernes fagforening for teknologiansatte for kommentar, men har ikke mottatt svar.