VIL RETTE OPP: Abelia har sendt en stevning til EFTA-domstolen for å få omgjort en beslutning de mener baserer seg på feilinformasjon og som vil få merkbare følger. (Foto: Esben Johansen)

Abelia mener ESA er blitt feilinformert av norske myndigheter

Nå stevner de overvåkningsorganet for retten.

Publisert Sist oppdatert

NHOs forening for kunnskap- og teknologibedrifter, Abelia, sendte tirsdag denne uken ut en stevning til EFTA-domstolen. Abelia mener at overvåkningsorganet ESA har fattet en beslutning på feil grunnlag etter å ha blitt feilinformert av norske myndigheter.

Vedtaket

Det var i sommer at ESA fattet et vedtak som slutter seg til regjeringens konklusjon om at systemene for e-helseløsningene Norsk helsenett, e-resept, Kjernejournal og Helsenorge ikke går på akkord med konkurransevilkårene for privat og offentlig næring.

Abelia mener at vedtaket baserer seg på mangelfull informasjon om konkurransesituasjonen i det norske e-helsemarkedet, og at ESA burde vært i tvil om saken slik den ble presentert av regjeringen. 

I vedtaket skal det blant annet være konkludert med at det ikke finnes konkurrerende løsninger i markedet til de aktuelle e-helseløsningene som tilbys av staten.

Abelia mener dette er feil, og stevner defor ESA. Dette gjør de sammen med programvareselskapet WTW, som har utviklet løsningen Helserespons, og dermed skal være en av bedriftene som er direkte berørt av vedtaket.

Konsekvenser

Abelia mener at helsenæringen må bli hørt i beslutninger som rammer dem, og også bli inkludert i arbeidet med å fornye og forbedre helsetjenestene.

Abelia frykter at vedtaket, om det blir stående, kan få store konsekvenser for muligheten til å utvikle e-helsenæringen i Norge og deres bidrag til å fornye helsetjenestene.

– Dette bråbremser en næringsutvikling som et samlet storting stilte seg bak senest denne uken, sier Kjetil Thorvik Brun som er konstituert direktør for næringspolitikk og samfunnskontakt i Abelia.

– Vi ser dessverre altfor mange tilfeller der det er lite reell inkludering hos de som skal omsette god politisk vilje til handling. Skal vi lykkes i møte med flere eldre må det offentlige helsevesenet dra nytte av den innovasjonskraften som ligger i næringslivet. Det er ikke mine ord, men næringsministeren sine. Vi håper å se flere eksempler på at den innovasjonskraften slipper til i praksis, sier Thorvik Brun i meldingen.