Bedrifter må engasjere seg strategisk i nye teknologier og måter å jobbe på for kontinuerlig endring, skriver Torbjørn Eik-Nes og Trygve Halvorsen, her Administrerende direktør i Accenture Norge, Torbjørn Eik-Nes. (Foto: Accenture)
Bedrifter må engasjere seg strategisk i nye teknologier og måter å jobbe på for kontinuerlig endring, skriver Torbjørn Eik-Nes og Trygve Halvorsen, her Administrerende direktør i Accenture Norge, Torbjørn Eik-Nes. (Foto: Accenture)

Turbulente tider krever investering i teknologi

Mens 65 prosent av europeiske bedriftsledere er enige om at de står overfor den vanskeligste markedssituasjonen noensinne, er en enda større andel på 77 prosent opptatt av å sikre organisasjonens kapasitet for vekst i økonomiske nedgangstider. Likevel henger europeiske selskaper etter både for økning av inntekter og teknologiinvesteringer.

Publisert

På World Economic Forums årsmøte i Davos la Accenture frem nye tall og diskuterte med europeiske toppledere om hvilke muligheter europeiske virksomheter har for å snu situasjonen til sin fordel. Rapporten analyserer økonomiske resultater fra nesten 3000 selskaper globalt. Den viser at selv om europeiske selskaper rapporterer sterk lønnsomhet, så er vi i Europa langt tregere når det gjelder å øke veksten sammenlignet med Nord-Amerika og Asia-Stillehavsregionen.

Den europeiske utfordringen

Europeiske virksomheter leder an når det gjelder bærekraft, talentledelse, likviditet og kostnadsstyring. Selvtilliten er også stor; 81% mener de er godt rigget for vekst etter pandemien. Men paradoksalt nok ligger vi betydelig bak store deler av resten av verden, ikke minst når det gjelder evnen til å bruke teknologi for å øke vekst i topplinjen. Europeiske selskaper er også mindre tilbøyelige til å innovere med nye teknologier, og har i mindre grad ledere som forstår mulighetene teknologi gir, sammenlignet med selskaper i Nord-Amerika og Asia-Stillehavsregionen.

Ser vi dette i sammenheng med tall fra 2021 blir det ekstra interessant. Da undersøkte Accenture sammenhengen mellom selskapers vekst, og evne til å bruke teknologi. Vi så at selskaper med god evne til å ta i bruk ny teknologi, økte inntektene sine seks ganger raskere enn selskaper som ikke hadde tilsvarende fokus på hvordan teknologi kan brukes til å videreutvikle virksomheten.

Disruptive tider

At europeiske selskaper henger etter på teknologi er spesielt bekymringsverdig sett i lys av vår Global Disruption Index. Indeksen sier noe om omstillingsevne basert på sosioøkonomiske, geopolitiske, klima-, forbruker- og teknologifaktorer, og indikerer en 200 % økning globalt fra 2017 til 2022. Til sammenligning steg indeksen med kun 4 % fra 2011 til 2016.

Vi i Europa er langt tregere når det gjelder å øke veksten sammenlignet med Nord-Amerika og Asia-Stillehavsregionen

Dette betyr at europeiske virksomheter opererer i en kontekst hvor teknologisk innovasjon akselererer globalt, kundene endrer seg raskere enn bedrifter kan følge med, og klimaendringene og konflikt krever energiomstilling.

Spesielle tider krever en tilsvarende respons. Bedrifter må engasjere seg strategisk i nye teknologier og måter å jobbe på for kontinuerlig endring. I Accenture kaller vi det Total Enterprise Reinvention, og med det mener vi omstilling av alle deler av virksomheten, ikke bare it. Dette kan f.eks. være å tenke helt nytt rundt hvordan man bruker data og analyse innen logistikk, eller hvordan teknologi kan brukes for mer engasjerende «onboarding» og opplæring av nyansatte.

Digitale kjerne

Trygve Halvorsen, leder for teknologistrategi i Accenture Norge. (Foto: Accenture)
Trygve Halvorsen, leder for teknologistrategi i Accenture Norge. (Foto: Accenture)

Selskaper som bruker ny teknologi i alle ledd og i verdikjeden lykkes, og her finnes det allerede gode eksempler.

Her til lands kan vi se dette hos strømleverandørene. Høye strømpriser har gjort konkurransen mellom strømselskapene skarpere, og i det siste har vi sett mye reklame for selskapenes nye appløsninger. Grunnen er at strømselskapene virkelig har fått øynene opp for digitaliseringsfortrinnet. Aktiv bruk av data og digital interaksjon gir dem et viktig fortrinn i konkurransen om kunder som ønsker oversikt over eget strømforbruk. De som er best til å realisere sine digitaliseringsstrategier er også best stilt for vekst, og med fornybare energiløsninger på trappene i Europa blir dette bare viktigere.

Det er en tydelig sammenheng mellom vekst og hvor gode selskaper er på å ta i bruk ny digital teknologi. Norske selskaper er svært godt stilt for å hevde seg, men det koster mye å ta igjen tapt forsprang og fremover må vi se en enda større gjennomføringsvilje for at vi ikke skal havne bakpå i konkurranse med resten av verden.