FELLES: Fem fylkeskommuner går sammen om et felles konsept, og har valgt publiseringssystemet Acos CMS for å forenkle og forbedre nettsidene. - Dette vil gi store gevinster for våre brukere og være tids- og kostnadsbesparende for alle fylkeskommunene, sier Solveig Rødland i Viken fylkeskommune. (Foto: Acos)

Acos vinner 40% markedsandel i én kontrakt

Fylkeskommunene Agder, Viken, Innlandet og Rogaland skal lage fire nye hovednettsider og 134 nettsider for videregående skoler. Det skal publiseringsløsningen Acos CMS hjelpe dem med.

Publisert Sist oppdatert

De nye nettsidene vil betjene fylkeskommunenes 2,6 millioner innbyggere og vil sørge for at brukere fra ulike målgrupper får et digitalt førstevalg. Det skriver Acos, et selskap som utvikler og implementer programvare, i en pressemelding.

Felles

Det er de fire fylkeskommunene Agder, Viken, Innlandet og Rogaland, som gjennom brukerorienterte nettsider og selvbetjening på nett, ønsker å redusere antall unødvendige henvendelser, sikre at innbyggerne får gjort det de kom for å gjøre på nettsidene og effektivisere ressursbruken internt. Det skal publiseringssystemet Acos CMS hjelpe dem med.

Fylkeskommunene går nå sammen om innkjøp, utvikling og vedlikehold av nye nettsider.

Finnmark fylkeskommune har innløst opsjonen i kontrakten for den nye fylkeskommunen Troms og Finnmark, og tar del i prosjektet på lik linje med de andre fylkeskommunene.

- Prosjektet er allerede godt i gang, og vi skal involvere brukerne i mange ulike faser fremover, slik at tjenestene og informasjon løser oppgavene til brukerne på en god måte. Vi ser frem til et godt samarbeid med Acos, sier prosjektleder Solveig Rødland i Viken fylkeskommune.

- Et av målene med prosjektet er at det som kan være felles, bør være felles, sier Rødland, i meldingen.

De fem fylkeskommunene vil samarbeide om et felles konsept for nettsidene, innholdet de skal skrive og videreutvikling av nettsidene.

Publisering

Det er Acos CMS som har blitt valgt til felles publiseringsverktøy for rundt 400 redaktører og forfattere i fylkeskommunene.

- Vi er naturligvis svært stolte over å ha blitt valgt som leverandør til en så omfattende kontrakt, og ser frem til den viktige jobben som vi skal gjøre sammen med fylkeskommunene. Vi har store ambisjoner for våre produkter og tjenester, og vil videreutvikle løsningene i tett samarbeid med våre kunder. Dette prosjektet vil også komme alle våre kunder til gode som følge av vår standardiserte produktstrategi, sier Sølvi Fremstad, Forretningsansvarlig i Acos.

60% av fylkeskommunene bruker ACOS CMS. Konkurransen stod mellom fire leverandører.

Nordland fylkeskommune bruker allerede publiseringsløsningen. Med den nye kontrakten vil 60 % av alle fylkeskommuner bruke Acos CMS. Verktøyet er også i bruk hos 180 norske kommuner.