500 MILLIARDER: Det offentlige Norge bruker en halv billion kroner på anskaffelser. Regjeringen prioriterer endelig at de skal bidra til innovasjon. Illustrasjonsfoto: StevePB/Pixabay 

Vekst og overskudd for Acos

Løsnings- og programvareselskapet øker omsetningen og holder godt fast på portalmarkedet i kommunene.

Acos utvikler og leverer programvare og tjenester for kunder i både privat og offentlig sektor. Eksempelvis bruker halvparten av kommunene i Norge ett eller flere av selskapets løsninger, og portalen som Acos leverer er den mest brukte i Norge.

Også sak- og arkivsystemet Acos Websak begynner å få godt fotfeste i kommune-Norge, med en tredjedel av disse på kundelista.

Store i offentlig sektor

Acos leverer vekst på 9,5 prosent i omsetning fra regnskapsåret 2014 til 2015. I fjor landet omsetningen på 132,6 millioner kroner, med et overskudd på 20,3 millioner kroner før skatt og avskrivninger, 14,4 millioner kroner etter. Overskuddet har dermed økt med 17,9 prosent mot 2014. Den største delen av inntektene kommer fra faste avtaler.

Investeringer for 2015 var på omlag 12 millioner kroner, hovedsakelig til utvikling av ny programvare og videreutvikling av eksisterende produkter.

Selskapet gikk også fra 120 medarbeidere til 119, mens kundelista økte fra 430 kunder i 2014 til 440 i 2015. 200 av disse kundene er norske kommuner, og samtlige departementer med unntak av Forsvarsdepartementet, i tillegg til en rekke andre offentlige organisasjoner og noen kunder i privat sektor.

Acos sine hovedkonkurrenter er Software Innovation, nå en del av Tieto, samt Evry og Visma.

Portal, dokument og helse

Acos sine største områder er nevnte portal- og selvbetjeningsløsninger, samt dokumenthåndtering og e-helse.

I 2015 vant selskapet flere nye kunder på sak- og arkivplattformen Websak, både innen privat og offentlig sektor. Av utvalgte prestisjekunder er Nupi (Norsk utenrikspolitisk institutt) og kommuneadvokaten i Oslo. Acos deltar også i en rekke større anbudsrunder som skal besluttes i 2016, og satser mye på moduler til eksisterende kunder som for eksempel Acos Møteportal.

Det er også integrasjon mellom Websak og publiseringsløsninger, portal og selvbetjeningsløsninger.

Et annet område er "levekår", med private og offentlige helseforetak i kommuner som Oslo, Bærum og Trondheim. Dette er et statsningsområde for selskapet, og Acos lanserte blant annet nettbrettløsningen Cosdoc+ i 2015.