CUT: Klipp og lim med stemmebåndet. (Foto: Adobe)

Siri styrer Photoshop

Se denne videoen der fremtidens bilderedigering demonstreres på en iPad, simpelthen ved å snakke til den.

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: At talestyring er fremtiden synes rimelig opplagt når også Adobe melder seg på løpet med en stemmestyrt versjon av Photoshop.

Mye imponerende forskning har kommet fra Knoll-brødrene og Adobes laboratorier opp igjennom tiden siden tidlig 1980-tall, et sted med høy PhD-tetthet.

Adobe har tette bånd til kreativ bransje, men lider til en viss grad av CES-syndromet der fiffige teknologikonsepter vises frem for eksempel på Adobes Max-brukerkonferanse, uten at disse nødvendigvis får en praktisk anvendelse i et kommersielt produkt.

Second nature

Når det gjelder talestyrt programvare er dette først og fremst et ønske om å utnytte kunstig intelligens til å styre programvare, ikke vesensforskjellig fra en forhåndsprogrammert makro, men altså på direkten, via stemmen.

Vi vet at Apple, Microsoft, Google, Amazon og mange andre forsker på talegjenkjenning og -styring, men om en ser på dagens nivå, er det tydelig at vi fremdeles befinner oss i AI-ens operative barndom.

Utfordringen blir også naturtroheten - vil vi måtte tilvenne vår tale til ord og vendinger som datamaskinen kan forstå? Vil vi måtte snakke annerledes til Siri enn til Adobes programmer?

Harry Potter eller Star Trek

Adobe spør retorisk: Vil fremtiden likne mer på Harry Potter enn på Star Trek? Er det en allstedsnærværende maskin som opererer i kulissene, eller vil vi på magisk vis interagere med objekter i en utvidet virkelighet à la Hogwarts?

Adobe har troen på en syntese mellom disse tilnærmingsmodellene, og ikke minst en setting der det er brukeren som styrer maskinen og ikke maskinen som dikterer stilistiske valg. 

Ser man på videoen nedenfor så demonstreres konsepter for talegjenkjenning og omsetting av en brukerstyrt intensjon i et format som programvaren kan gjenkjenne. Det er snakk om enkle redigeringsfunksjoner og styring av programmet, fremfor en reell kunstig intelligens som gjør eller foreslår valg utover de brukeren selv tar. 

Så enten er det fremdeles langt frem til en sann maskinintelligens eller så ønsker Adobe å venne oss til den, sakte, men sikkert, trinn for trinn - for ikke å skremme oss. Videodemonstrasjonen har ikke samme radikale gjennomslagskraft som en driftig photoshopper har når det gjelder å forandre virkeligheten slik den gjenspeiles i bildeverdenen. 

På kunstige vinger

Hvem er neste ut til å ta i bruk maskinlæring og kunstig intelligens - hva om det var Ving Reiser? Tenk om du kom hjem fra ferien etter noen timers flytur og så var fotoalbumet ferdig redigert - alle smilte og var lykkelige, solen skinner på alle bilder og de overfylte strendene var behørig digitalt trimmet til det ferieparadiset du så for deg i prospektet, men som viste seg å være en byggeplass i virkeligheten?

Kanskje vi like gjerne skal spenne på VR-brillene med en gang...

Via Adobe