SAMFUNN:

TECH KVINNER: Da Kredinor samlet til strategimøte, ledet av Hege Støre og Barbro Hagen, var det kun kvinner rundt bordet. (Foto: Advania)

Ser en langsom, men positiv trend

Da Kredinor samlet inn til strategimøte var det med kun kvinner rundt bordet.

Publisert Sist oppdatert

Siden 2016 har andelen kvinner i tech-sektoren økt med marginale 2,2 prosentpoeng. Det viser tall fra SSB. Om utviklingen fortsetter i den samme takten vil vi ikke nå full likestilling i bransjen før om cirka 100 år. 

Også når det kommer til kvinnelige ledere i bransjen, er det et stort mindretall. Likevel går det fremover. Det stod plutselig klart for lederne som var samlet for å diskutere den strategiske veien videre for Kredinor.

Helt tilfeldig

Da Kredinor inviterte til strategimøte var det kun kvinner rundt bordet.

– At det kun var kvinner til stede i møtet var tilfeldig, men det vitner om at det sakte, men sikkert blir stadig flere kvinner i it, også innen ledelse. Det er avgjørende at vi fortsetter denne positive trenden og arbeider for å sikre at kvinner ikke bare er representert, men også har en ledende rolle i å forme fremtiden til it. Ved å gjøre dette, kan vi sikre at våre teknologiske løsninger og innovasjoner reflekterer et bredt spekter av perspektiver, og at de tjener et mer mangfoldig samfunn,  sier Hege Støre, konserndirektør for it-selskapet Advania som har rundt 5000 ansatte.

At det kun var kvinner til stede i møtet var tilfeldig, men det vitner om at det sakte, men sikkert blir stadig flere kvinner i it, også innen ledelse.

Hege Støre, Advania

Støre mener at det å bringe flere kvinner inn i it ikke bare er et spørsmål om rettferdighet eller likestilling, men en strategisk forretningsnødvendighet. 

– Kvinner bringer nye perspektiver, ideer og løsninger til bordet, noe som er avgjørende for innovasjon og problemløsning i vår stadig skiftende digitale verden. Vi står overfor komplekse utfordringer som krever et mangfold av tanker for å løse, og uten kvinner i disse rollene går vi glipp av halvparten av talentpoolen og perspektivene som kan drive vår bransje fremover, sier hun, og fortsetter:

– La oss bruke dette som en inspirasjon til å fortsette å presse grensene, og bygge en mer inkluderende it-sektor for alle.

Et viktig skritt

De siste årene har Kredinor vært gjennom en omfattende moderniseringsprosess hvor målet er å få opp nye løsninger i skyen og oppgradere alt det gamle. 

I kjernen av møtet lå en rekke strategiske temaer, fra integrering av ny teknologi til bærekraftige it-løsninger. 

Dette møtet står som et lysende eksempel på endringene i it-bransjen. Med bare 23 prosent kvinnelige ansatte i teknologisektoren, representerer et møte som dette et viktig skritt mot større kjønnsbalanse, skriver Advania i en pressemelding.