(Illustrasjonsfoto: Istock)

It-advokater slår seg sammen

Advokatfirmaene Føyen og Torkildsen fusjonerer.

Advokatfirmaene Føyen og Torkildsen & Co har mange likehstrekk og kjenner hverandre godt. Begge har erfaring og kompetanse innen eiendom og enterprise, ikt media og arbeidsliv, og fusjonerer til Advokatfirmaet Føyen Torkildsen.

Ottar F. Egset, styreleder i Føyen, blir styreleder i det sammenslåtte selskapet. Han er trygg på at fusjonen vil gjøre selskapene i god stand til å møte nye utfordringer og behov i marked og hos klienter. 

- Gjennom sammenslåingen får vi utnyttet det fulle potensialet som i dag ligger i begge organisasjonene, sier Egset i en melding. 

Selskapet skal ha kontor på C.J. Hambros plass i Oslo, og vil bestå av omlag 90 medarbeidere, derav 29 partnere.

Fusjonen skjer med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2015, mens praktisk sammenslåing gjelder fra 1. april 2015.