SAMFUNN:

OVERSIKT: KLM kaster mindre mat om bord i flyene takket være kunstig intelligens. AI-programmer gjør det mulig for selskapet å bedre forutsi hvor mange passasjerer som har bestilt, faktisk vil gå om bord på et fly. (Foto: Unsplash)

Bekjemper matsvinn med kunstig intelligens

KLM kaster mindre mat om bord i flyene takket være kunstig intelligens.

Det er ikke nødvendigvis slik at alle bestillinger som blir gjort fører til at en passasjer går om bord i et KLM-fly. Avhengig av klassen møter mellom 3 og 5 prosent av bestilte passasjerer ikke opp (i tide) for flyturen.

Nå har flyselskapet tatt i bruk kunstig intelligens (AI) for å en nøyere beregning over antall passasjerer på en flytur.

Dette gjør at det nøyaktige antallet påkrevde måltider kan beregnes, og KLM oppnår opptil 63 prosent mindre matsvinn basert på det forventede antallet passasjerer per fly. På årsbasis utgjør dette en besparelse på mer enn 100.000 kg måltider, skriver KLM i en pressemelding.

Den nyeste AI-modellen (TRAYS) er den første modellen som er spesifikt utviklet for KLMs cateringaktiviteter. AI-modellen anslår antallet passasjerer om bord basert på historiske data. Meals On Board System (MOBS) mottar forventede passasjertall per fly med separate prognoser for Business, Premium Comfort og Economy-klasser. 

Prediksjonen ved bruk av AI-modellen starter 17 dager før avreise og fortsetter til 20 minutter før flyet letter. Dette betyr at det mest nøyaktige antallet passasjerer forutsies for hele cateringprosessen fra innkjøp til lasting, og dermed forhindrer et overskudd av måltider.

Å investere i ny teknologi som bidrar til en mer bærekraftig utvikling føles godt og er viktig.

– Vi har stort fokus på å gjøre hele vår virksomhet mer bærekraftig, og vi er svært fornøyde med resultatet av samarbeidet med Kickstart AI. Takket være de forbedrede prognosene har vi klart å redusere matsvinnet med 63 prosent. Dette bidrar både til å redusere vekten om bord og dermed også drivstofforbruket. Å investere i ny teknologi som bidrar til en mer bærekraftig utvikling føles godt og er viktig, sier Maria Hagelberg, ansvarlig for bærekraft for Air France og KLM i Nord-Europa, i meldingen.

KLM jobber også med bruken av kunstig intelligens i andre deler av sine forretningsoperasjoner. For eksempel er AI viktig for å gjøre flyvedlikeholdet smartere. I tillegg brukes AI-programmer til å simulere forutsagte dårlige værdager, slik at det på forhånd er klart hvilket tidsskjema som vil være best for å tillate flyginger å fortsette så mye som mulig. AI hjelper også kunder ved å gi personlige reisetips etter bestilling av en flytur.