GODT BESØKT: Det var rekordmange deltagere under årets Digitalisering i byggenæringen. FOTO: Atle Skretting

Byggenæringens digitale oppvåkning  

Fullt hus og 400 deltakere på "Digitalisering i byggenæringen" viser at bransjen er blitt bevisst på hvilke digitale utfordringer og muligheter den står ovenfor.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er andre gang vi arrangerer "Digitalisering i byggenæringen", og interessen er formidabel, sier salgsdirektør Rune Antonsen i CW, som er ansvarlig for arrangementet. Han kan glede seg over en vekst i antall deltakere på hele 30 prosent fra i fjor og utsolgt konferanse.

Den markante veksten er ikke så uventet, i og med at bransjen står ovenfor en rekke store utfordringer med endrede betingelser, internasjonal konkurranse og lite samarbeid. I konferansen var temaet nettopp hvordan it kan bidra til en mer effektiv hverdag for bransjen. Samtidig er det et fokus på mulighetene for økt fortjeneste og besparelser i kjølvannet av digitaliseringen.

Eget utprøvingsselskap

Digibyggs Anett Andreassen åpnet med et fyrverkeri av innspill om hva bransjen kan oppnå ved å utnytte mulighetene som nå foreligger. Digibygg er etablert av

Anett Andreassen.

Statsbygg for å skape endring i byggenæringen. De har minimalt med byråkrati og rammer, men derimot muligheter til å teste ut i praksis metoder og teknologi som for de fleste er framtidsmusikk. Målet deres er å skape en mer effektiv byggenæring som evner å hente ut gevinster gjennom digitalisering og teknologi.

Kommunefokus

Bredden blant de besøkende er blitt større. Spesielt for året er det at en rekke kommuner har tatt digitalisering i byggebransjen på alvor og har prioritert å sette seg inn i problemstillingene som blir tatt opp. Her dro keynote-speaker Hallgeir Strifeldt fra Alta kommune opp linjene for de frammøtte.

Mange deltakere har også bakgrunn fra helsesektoren. Helseinstitusjonene sitter på stor bygningsmasse med avansert teknologi, der både utfordringene og potensialene ved digitalisering er spesielt store.

Videre er alle de store entreprenørene på plass, og de store ferdighusprodusentene er også representert, forteller Antonsen videre.

– Fingeren må ut

– Jeg er her for å måle temperaturen på bransjen og modenheten av digitaliseringen, sier seniorkonsulent Jan Ole Handen fra TMSConsulting og viser til at bransjen har jobbet med digitalisering i 10 år uten å ha kommet helt i land.

Jan Ove Handen TMS Consulting
Jan Ove Handen.

Selskapet hans jobber med transportlogistikk og systemer for å administrere inn- og uttransport fra byggeplasser, en del av bransjen som er helt avhengig av deling av informasjon og digitalisering.

Det viktigste budskapet han sitter igjen med fra konferansen er at man nå er kommet langt for å finne standarder, og at bransjen nå er bedre rustet for det digitale løftet.

– Statsbygg satte standarden med åpningsforedraget. Nå må vi få ut fingeren, avslutter han.  

Selger utvikling

– Jeg er her for å selge, sier administrerende direktør Øystein Baeko i Facilitated Work Hub. Han er kommet til Norge fra Vietnam kun med en hensikt – å besøke

Øystein Baeko
Øystein Baeko.

konferansen. Selskapet driver med software-utvikling og ansetter spisskompetanse i Vietnam for å opprette «langsiktige arbeidsforhold basert på samarbeide og tillit mellom personer».

Målet hans er både å finne kunder som trenger utviklingskompetanse og å ansette selgere i Norge. Før lunch har han ikke deltatt på noen foredrag, men han har allerede fått leads og rekker minst et salgsmøte før han reiser tilbake til Vietnam lørdag. Byggebransjen har vært en viktig del av selskapets portefølje siden starten i 2007, forklarer han.

Kommunalt digitaliseringsløft

– Vi deltar her for å komme i kontakt med store vekstkommuner og med andre klynger som også har behov for å jobbe med med digitale tvillinger, sier Tor Arne Bellika. Han er daglig leder i Smart Construction Cluster, som er dannet med et 30-talls Alta-bedrifter, samt Norges Arktiske Universitet og Alta kommune i ryggen.

Alta klynge Bellika
Tor Arne Bellika.

– Byggenæringen er regional. Den må forstås regionalt, og den må også forandres regionalt, fortsetter Bellika, og understreker samtidig at de lokale bedriftene som står bak klyngen representerer hele verdikjeden fra rørleggere til entreprenører og it-selskaper.

Nå har klyngen blant annet investert i en vr-hule, der flere aktører kan samarbeide og diskutere løsningene mens de befinner seg i det samme virtuelle rommet og ser og snakker om det samme. Vr-hulen ser han som en kommunal ressurs som også skal komme kommunestyre, etater, lokale bedrifter, og ikke minst kommunens innbyggere til gode.

På konferansen ønsker han både å rekruttere flere miljøer til å annektere ideene og metodikken, og han har også med seg en partner som selger vr-huler.

– Lærer av hverandre

– Vi har en god del unge medarbeidere som forventer digitalisering, sier HMS/KS-leder Ketil Hauge i Entreprenørservice. Selskapet driver med pæling og spunting, i tillegg til blant annet tunnelsikring og fjellboring, og er et datterselskap Skanska.

Ketil Hauge Entreprenørservice Skanska
Ketil Hauge.

- Jeg er her fordi jeg er engasjert i digitale arbeidsformer i vår virksomhet og ønsker å forbedre egne arbeidsprosesser. Da blir digitaliseringen et verktøy.

Til nå har Hauge fått kontakt med noen firmaer som han tror Entreprenørservice kan lære av og som skal komme på besøk.

– Kanskje det blir samarbeide på sikt, men uansett vil det bli inspirasjon og læring av det, sier han.

Med gjennomført digitalisering ser han for seg bedre kommunikasjonsflyt mellom administrasjon og de som gjør jobben

– Nettverket viktigst

Ole Jørgen Karud er styreleder i Catenda som har utviklet en samhandlingsløsning rettet mot bygningsbransjen og nå ekspanderer internasjonalt. Han kommer for å få faglig oppdatering på tematikken, høre andres erfaringer og for å treffe folk i

Ole Jørgen Karud catenda
Ole Jørgen Karud.

nettverket. Det siste er viktigst, poengterer han, i tillegg til å vise seg fram som leverandør.

– I fjor var det flere deltakere enn jeg hadde forventet, og i år er det enda flere, sier han, og berømmer arrangementet som veldig bra.

– Engasjerer it-miljøene

Forretningsutvikler Alexander Brage Hansen i Løvenskjold Handel synes konferansen er et veldig bra initiativ mot en bransje som sliter med mange gamle systemer. Han deltar sammen med sju medarbeidere fra it-siden som skal sette seg inn i de spesielle utfordringene i som bransjen står ovenfor.

Alexander Brage Hansen Løvenskjold Handel
Alexander Brage Hansen.

- Vi leverer byggevarer og ved se på den digitale vareflyten skal hjelpe de små håndverkerkundene våre i det digitale løftet, sier han.

Spesielt viktig synes Brage Hansen det er at konferansen løfter opp problemstillingene og setter fokus på dem ovenfor it-miljøene. For bransjen mener han det er en utfordring at det er de samme ildsjelene som går til konferansene og tenker digitalisering. Denne konferansen mener han har en bredde som gjør at den kan fungere som en arena der flere mennesker trekkes inn på banen og kan møtes.

På kundejakt

Snorre Meland er direktør i Acando Digital, som leverer tjenester til forskjellige bransjer, inkludert byggebransjen. De har nylig digitalisert verdikjeden for

Snorre Meland arcando digital
Snorre Meland.

Nordbohus og deltar på konferansen både for å vise fram løsningen og for å snakke med andre som er interessert i å digitalisere.

– Her lærer vi å kjenne byggebransjen bedre. Vi treffer potensielle kunder og hører hva som rører seg. Dette er en bransje som gjør mye bra, men som har potensialer til å gjøre mer, sier han, og oppsummerer med at han har truffet mange interessante folk og at mange har vært nysgjerrige.

– Hvor står vi?

– Jeg kommer for å få nye impulser. Det er mye snakk om digitalisering og BIM, men variabelt hva det blir i praksis.

Dette sier Pål S. Olufsen som er IKT-rådgiver i Omsorgsbygg Oslo KF. De håndterer kommunale bygg som er rettet mot spesielle formål og forvalter en bygningsmasse på rundt en million kvadratmeter.

– Jeg har fått inntrykk av at det jobbes mye, men at det også gjenstår mye. Det kommer mange store ord, men det er en viss variasjon mellom hvordan

Pål S. Olufsen oslo kommune omsorgsbygg
Pål S. Olufsen.

entreprenørene oppfatter det selv og hvordan det kan måles. Fremdeles er det en stund igjen til dataene kan anvendes direkte i drift og vedlikehold.

Olufsen synes konferansen er ambisiøs med et variert program, og at den lever opp til forventningene. Digitaliseringen dreier seg om et puslespill der en skal kunne se muligheter og begrensninger og unngå fallgruvene, oppsummerer han.

MERK: Digitalisering av byggebransjen arrangeres av Computer Communications som også er utgiver av Computerworld.