KUNSTIG INTELLIGENS: Norsk forskning vil i fremste rekke i utviklingen av kunstig intelligens.
Foto: Pixabay
KUNSTIG INTELLIGENS: Norsk forskning vil i fremste rekke i utviklingen av kunstig intelligens. Foto: Pixabay

Ni norske institusjoner med felles strategi for kunstig intelligens

Ett drøyt år etter lanseringen, har NORA-konsortiet nådd en viktig milepæl.

Publisert Sist oppdatert

Formålet med NORA er å styrke norsk forskning og utdanning innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk, samt andre fagområder med relevans innenfor dette feltet. Særlig tre områder ble utpekt som viktige: Samle inn, gjøre tilgjengelig og profilere informasjon om samarbeidspartnernes satsninger, legge til rette for en felles satsinger, samt videreutvikle det nasjonale nettverket for satsing innenfor kunstig intelligens.

Nå er de ni deltagende institusjonene blitt enige om en felles strategi. Den skal bidra til å styrke norsk forskning og utdanning innenfor feltet. Den nye strategien bygger på mandatet NORA har fått og definerer en strategisk plan som vil sørge for riktig prioritering og retning for å nå de målene som er satt.

Vil i front

– NORA vil sikre at Norge kommer helt i fronten i forskning på kunstig intelligens, robotikk og maskinlæring. Strategien skisserer tydelig hvordan vi når dette målet, ved å utdanne morgendagens arbeidsstyrke på feltet og hvordan partnerne skal samarbeide på en best mulig måte. Potensialet i NORA er enormt, sier Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen.

Allerede ved lansering av NORA 1. april 2019 ble grunnlaget for den nye strategien lagt. Forskningsmiljøer ved NORA-partnere ga innspill til den nye nasjonale strategien for kunstig intelligens, som på det tidspunktet var under arbeid. NORAs strategi er i stor grad basert på innspillene og tankene som ble samlet ved lanseringen av konsortiet.

– Vår ambisjon er å bli et internasjonalt anerkjent forsknings- og utdanningsnettverk, sier daglig leder i NORA, Klas. H. Pettersen.

Nasjonal strategi

Strategien lanseres kort tid etter at regjeringen la fram sin nasjonale strategi for kunstig intelligens tidligere i år, en prosess NORA var tett involvert i. Den nasjonale strategien omhandler både grunnleggende forutsetninger for å kunne utvikle og ta i bruk kunstig intelligens, hvordan Norge skal utvikle kompetanse innenfor feltet, og hvordan offentlig og privat sektor skal kunne utnytte innovasjonskraften som ligger i kunstig intelligens innenfor etiske rammer.

NORA – The Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium – er et konsortium etablert av Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, OsloMet, Universitetet i Bergen, Norges miljø og biovitenskapelige Universitet, Simula Research Laboratory AS og Universitetet i Oslo, og ble lansert 1. april 2019. Les mer om NORA på www.nora.ai og last ned NORAs strategi her