SAMSPILL: Offentlig og privat sektor var i samspill under Evrys årlige Insight-konferanse. Her er digitaliseringsminister Nikolai Astrup sammen med Evry-sjef Per Hove. (Foto: Kenneth Sporsheim)
SAMSPILL: Offentlig og privat sektor var i samspill under Evrys årlige Insight-konferanse. Her er digitaliseringsminister Nikolai Astrup sammen med Evry-sjef Per Hove. (Foto: Kenneth Sporsheim)

AI i sentrum under årets Evry-konferanse

Konklusjonen etter Evrys årlige Insight er at Norden kanskje ikke er de beste på research. Eller innovasjon. Men soleklart best på å implementere teknologier.

Publisert Sist oppdatert

I tradisjonens tro har Evry, også i år, arrangert it-konferansen Insight. Årets tema var "Magic Ahead" og på talerstolen kunne man blant annet finne den danske gründeren Anders Hvid, som snakket om tilnærmingen nordiske land bør ha til kunstig intelligens: 

– Kina bruker teknologi til å overvåke. Lenger vest anvendes data for profitt. Ingen av disse metodene er attraktive for Europa. Det er helt åpenbart at det må finnes en tredje tilnærming, sa Hvid, som er gründer og partner i DareDisrupt, et Københavnbasert konsulentselskap som har spesialisert seg på verdidrevet innovasjon.

Anders Hvid. (Foto: K. Sporsheim)
Anders Hvid. (Foto: K. Sporsheim)

I en pressemelding fra Evry går det frem at Hvid var tydelig på at han ikke hadde alle svarene. Likevel hadde han en klar oppfordring til hvilken tilnærming nordiske land bør ha i anvendelsen av kunstig intelligens fremover.

Han mente at det er mange som ser til Norden, fordi de vet at vi her kan bygge bærekraftige samfunn, og henviste til modellen nordiske land har skapt som kjennetegnes av stor grad av frihet for individet:

I Norden kan du fritt velge utdanning ut fra interesser og evner – uten nødvendigvis å måtte ta hensyn til lommeboken. Og du mister ikke helseforsikringen om du bestemmer deg for å si opp jobben.

På samme måte som vi har skapt disse ordningene, mener Hvid at nordiske land har et ansvar for å sikre at ny teknologi brukes til å skape bærekraftige samfunn og ordninger også i fremtiden.

– Vi i Norden er kanskje ikke de beste på research. Eller innovasjon. Men vi er soleklart de beste til å implementere teknologier. For meg er det ingen tvil om at vi må ta dette videre. Vi ligger helt i tet når det gjelder å skape bærekraftige samfunn ved hjelp av teknologi. Dette er vårt ansvar, hevdet gründeren.

Samspill

Norges digitaliseringsminister Nikolai Astrup var også til stede under årets Insight. Han tror, ifølge meldingen, at kunstig intelligens vil prege både offentlig og privat sektor fremover.

– Norge er et lite land og kan ikke være best på alt innen digitalisering. Vi skal være gode på kunstig intelligens, sa han i sitt innlegg og understrekte at digital kompetanse krever bevissthet.

Astrup mener Norge har et godt utgangspunkt for å befeste og utvikle sin posisjon innenfor nettopp dette området.

– Samspillet mellom offentlig og privat sektor er unikt for Norge og Norden. Ved hjelp av data og kommersiell skaperkraft, kan vi få til veldig mye sammen - både ved å utvikle bedre og nye tjenester, men også ved å danne grunnlaget for industriell verdiskaping, sier han.

Potensialet er særlig stort innenfor offentlig sektor, mener digitaliseringsministeren, som i løpet av året skal ha klar en ny, nasjonal AI-strategi.

Målet er blant annet å tilby offentlige tjenester på nye og bedre måter enn i dag.

Vi må gå fra gradvis forbedring, som har tatt oss dit vi i dag, til radikal innovasjon, som virkelig lar oss ta steget opp til neste divisjon. Kunstig intelligens er et av virkemidlene for å få dette til.

Men hvordan kan næringslivet bidra til å oppnå det digitaliseringsministeren snakker om? Per Hove, konsernsjef i Evry, tror på samarbeid.

– Først og fremst må vi jobbe tettere sammen med offentlig sektor for å løse utfordringene vi har. Så tror jeg det er viktig med eierskap til dataene. Det er avgjørende at vi som individer gir samtykke til å dele våre data – og det gjør vi kun om vi føler at vi har kontroll på disse - og at vi kan ta tilbake samtykket vårt når som helst, sier han.

For å lykkes, er det derfor viktig at befolkningen er nysgjerrig på ny teknologi og evner å se mulighetene teknologien gir, mener han:

– Så skal vi være litt forsiktige med å ta i bruk ny teknologi før vi har tenkt på hvordan vi skal ordne oss som samfunn med hensyn på datasikkerhet og personvern.