SAMFUNN:

REGLER: – AI er allerede en viktig del av den verden og fremtiden elevene møter. Da er det avgjørende at vi klarer å finne metoder i skolen som sikrer at elevene får vist kompetansen sin på en rettferdig og relevant måte, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Morten Rosenkvist. (Foto: @gundersenogmeg)

Utdanningsdirektoratet med nye KI-råd til skolen

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet nye råd til skole-Norge om bruk av kunstig intelligens (AI). – Vi må beskytte og veilede elevene, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Morten Rosenkvist.

Publisert

De nye rådene fra Utdanningsdirektoratet omtaler blant annet hva elevene trenger å lære om AI, men også viktigheten av sikre løsninger, og at sektoren må prioritere kompetanse på området.

– AI setter hele utdanningssystemet under press. Det må vi forholde oss til, både ved å beskytte og veilede elevene. Hensynet til elevenes alder og modenhet er helt avgjørende når skoler vurderer å bruke AI i undervisningen, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Morten Rosenkvist.

Det går frem av en pressemelding fra departementet.

Vanskelig

– Det er vanskelig å gi råd som fullt ut svarer ut behovet for å forstå og håndtere AI. Til det går utviklingen for raskt, og forskningen henger etter. Vi velger likevel å si det vi kan si nå, og oppdatere etter hvert som vi kan si mer, legger Rosenkvist til.

Rådene omtaler også hvordan variasjon i opplæring og vurdering er viktig i møte med ulike chatbots.

– AI er allerede en viktig del av den verden og fremtiden elevene møter. Da er det avgjørende at vi klarer å finne metoder i skolen som sikrer at elevene får vist kompetansen sin på en rettferdig og relevant måte, sier Rosenkvist.

Komplekst

Utdanningsdirektoratet påpeker viktigheten av at sektor tar eierskap om tematikken og utvikler en kultur hvor man forholder seg til, og tester ut AI.

– I arbeid med AI oppstår det komplekse utfordringer som er vanskelig å møte alene. Da er det helt avgjørende at lærerne får reflektert sammen og at skoler og skoleeiere prioriterer å utvikle kompetanse om AI. Det behovet kommer vi ikke unna, sier Rosenkvist.

Dette er de ni rådene om AI i skolen:

  1. Løft frem relevante områder i læreplanverket. For eksempel områder som digital dømmekraft, kildekritikk, etikk, personvern og demokrati.
  2. Skolen og læreren vurderer når AI er relevant å bruke, ut fra mål og innhold i læreplanene. Læreren er den pedagogiske lederen i klasserommet, som legger til rette for gode læringsprosesser.
  3. Legg vekt på variasjon i opplæring og vurdering. Utforsk tilnærminger som gir læreren trygghet på at det er elevens egen kompetanse som blir vurdert. For eksempel vurdering i ulike faser av en skriveprosess.
  4. Snakk med elevene om hva AI er, hvilke muligheter teknologien gir, men også hvilke farer den bringer med seg. Utforsk gode arbeidsprosesser og læringsformer sammen.
  5. Snakk med foresatte om digital praksis og bruk av AI-verktøy på skolen og hjemme.
  6. Bruk profesjonelle læringsfellesskap, for å takle komplekse utfordringer som det er vanskelig å møte alene. Skoleeier og skoleleder må prioritere utvikling av proffesjonsfaglig digital kompetanse.
  7. Skap en kultur for utprøving og evaluering av pedagogisk praksis.
  8. Bruk sikre løsninger som er godkjent og personvernvurdert av skoleeier
  9. Ta hensyn til elevenes alder og modenhet, og vis særlig forsiktighet overfor yngre barn. Benytt de tekniske mulighetene som finnes til å tilpasse verktøyene for best mulig pedagogisk bruk.
  10. I tillegg påpeker de at rådene har ulik relevans for skoleeier, skoleleder, lærer og foresatte. Bruk av AI i skolen må basere seg på lokale juridiske, etiske og pedagogiske vurderinger.