Det er et sterkt landslag i kunstig intelligens vi ser konturene av. Fra venstre prorektor ved NTNU Bjarne Foss, konsernsjef i Telenor Sigve Brekke, konsernsjef i DNB Rune Bjerke, Pierre Sames, Fra DNV NL, Torbjørn Folgerø fra Equinor og Alexandra Bech Gjørv fra SINTEF. (Foto: Arne Joramo)

Kraftsenter for kunstig intelligens

Telenor har fått med seg tungvekterne i norsk næringsliv bak sin omfattende satsing på kunstig intelligens AI. Nå mangler bare en overordnet nasjonale strategi.

Publisert Sist oppdatert

I første omgang vil DNB, DNV GL, Equinor og Kongsberg Gruppen nå inngå som partnere sammen med Telenor, NTNU og SINTEF. Alle var tilstede under lanseringen i Arendal tirsdag.  Sentret bygger på det som alt er gjort de to siste årene i Trondheim. Fra før er selskaper som Tine, Statens Vegvesen, VG og Amedia med uten sammenlikning forøvrig. Laben har fått navnet Norwegian Open AI Lab.

Målrettet AI

Norwegian Open AI Lab skal bidra til at det utvikles løsninger som er spesielt rettet mot partnernes virksomhetsområder, og der hvor Norge ellers kan ta internasjonale posisjoner. Norge har nasjonale fortrinn med godt utbygget IKT-infrastruktur, høy kjøpekraft, kompetanse og teknologivillighet i befolkningen. En kraftsamling på kunstig intelligens er sentral for at Norge skal kunne konkurrere i det globale markedet. Gjennom utvidelsen av samarbeidet ved AI-laben underbygger vi tradisjonen vi har for samarbeid mellom næringsliv og akademia her i landet. 

Flere av nøkkelpersonene bak samarbeidet poengterte betydningen av at Norge kan hevde seg i AI-forskningen og utviklingen målrettes mot de næringene der vi fra før er sterke – olje, havbruk, finans ble nevnt.  

Veldig mye av de store nasjonenes AI-forskning konsentrerer seg om analyse av store mengder data via maskinlæring. Men det finnes nisjer som krever mindre datamengder og som står nærmere menneskelig intelligens der lite skjer. Det finnes nisjer der vi kan hevde oss, sa forskningsdirektør i Telenor Bjørn Taale Sandberg. 

Etterlyser nasjonal strategi

Det er utmerket at tungvekterne i næringslivet nå går sammen med våre sterke institusjoner i Trondheim. Men flere etterlyste en nasjonal overordnet strategi.

Det er to områder der det trengs nasjonal innsats. Det ene er etiske retningslinjer for dette kompliserte området. Det andre er en målrettet AI-satsing på eHelse der jeg mener Norge har mye å hentes, sa Sigve Brekke. 

Et annet moment er samling av ressursene. Som kjent er det også et meget sterkt AI-miljø ved Universitetet i Agder.