SAMARBEID: Kommunene løses opp, men IKT blir et felles prosjekt. Illustrert ved byen Fredrikstad i nye Østfold kommune. (Foto: Thomas M. Hansen)

Omorganiserer it når Viken tar slutt

Fylkestinget har vedtatt at IKT- og digitaliseringsområdet skal organiseres som et interkommunalt selskap (IKS).

IKT- og digitaliseringsområdet blir det eneste området som blir organisert som et interkommunalt selskap, mellom fremtidige Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. Det melder Viken på sine nettsider.

Samtidig vil deler av arkivforvaltning organiseres i linjen i de nye fylkeskommunene. Administrasjon og forretningsadresse vil bli lagt til nye Østfold kommune.

– Det er nødvendig å sikre grunnleggende IKT-tjenester, lokal og sentral brukerstøtte, forvaltning av fag- og støttetjenester, samt ivaretakelse av informasjonssikkerhet og personvern. Disse funksjonene må ses i sammenheng, sier fylkesråd for finans og administrasjon, Edvin Søvik (Ap).

Klok avgjørelse

Han mener det ikke er tilstrekkelig med bare et IKT-samarbeid.

– Å organisere IKT- og digitaliseringsområdet som et interkommunalt selskap, virker derfor som en er klok avgjørelse, fortsetter han.

– Ved å samle tjenestene i en forpliktende samarbeidsorganisasjon, vil fylkeskommunene også oppnå stordriftsfordeler, som rimeligere totalkostnad ved bruk av felles løsninger, og videreføre ambisjonene i digitaliseringsstrategien knyttet til brukerdrevet tjenesteutvikling og utnyttelse av digitale data. Så dette er en vinn-vinn, avslutter Søvik.