TREKKER SEG: Christine Bergland trekker seg som leder for ehelse-direktoratet. Det ble for mye Møllers tran, skriver artikkelforfatterne. (Foto: Ehelse-direktoratet)
TREKKER SEG: Christine Bergland trekker seg som leder for ehelse-direktoratet. Det ble for mye Møllers tran, skriver artikkelforfatterne. (Foto: Ehelse-direktoratet)

E-helsedirektør Christine Bergland går av etter «krevende kritikk»

Håper på arbeidsro i Direktoratet for e-helse.

Publisert Sist oppdatert

Da Direktoratet for e-helse ble opprettet i 2016 ble Christine Bergland den første direktøren der. Før det jobbet Bergland som divisjonsdirektør i e-helsedivisjonen i Helsedirektoratet. En periode var hun også assisterende helsedirektør.

Nå melder Direktoratet for E-helse i en pressemelding av Bergland har sagt opp sin stilling.

Flere suksesser

I pressemeldingen sier Bergland at tiden er moden for å overlate ledelsen til en annen, etter at hun har bidratt sterkt til digitaliseringen av helse-Norge over mange år.

– Jeg er privilegert som i en årrekke har fått jobbe sammen med dyktige kollegaer i Helsedirektoratet, senere Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett for å realisere målet om en helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste. Det haster å digitalisere Helse-Norge, og jeg har derfor lagt stor vekt på å oppnå resultater, sier Christine Bergland i pressmeldingen.

Om Berglands innsats skriver direktoratet: «I hennes periode er Direktoratet for e-helse etablert, og har blitt en myndighet, et fagorgan og en pådriver på e-helsefeltet. Sektoren har fått ordningen med automatisk frikort, har innført meldingsutveksling og de nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, e-resept og Helsenorge er lansert. Dette er løsninger som daglig gjør hverdagen enklere og tryggere for både innbyggere og helsepersonell, og som er blitt solide plattformer som det nå bygges videre på i arbeidet med helhetlig digital samhandling. Årene Bergland har ledet direktoratet har sektoren fått en nasjonal styringsmodell som samler dem om felles retning for digitaliseringen».

Krevende kritikk

Det er nok liten tvil om at den aller viktigste årsaken til dagens avgang er prestisjeprosjektet Akson. Dette it-prosjektet, med nyeste prisestimat på ikke ubetydelige 22 milliarder kroner, skal samle helsejournalene i kommune-Norge. På den måten skal legevakt, fastlege, hjemmetjeneste og andre kommunale helseaktører jobbe i samme journalløsning.

I tillegg skal Akson fungere som en plattform for informasjonsutveksling med andre digitale løsninger i hele helse-Norge. Det sier seg selv at dette er omfattende oppgaver å løse, og e-helsedirektoratet har brukt store ressurser på forprosjektet til systemet.

I halen av dette har direktoratet vært nødt til å tåle mye kritikk for konsulentbruken, i tillegg til en høy og tydelig faglig debatt. Bergland sier i pressemeldingen at dette har vært krevende.

– I direktoratet er det om lag 170 kompetente ansatte, som hver dag står på for et enklere Helse-Norge. Bildet som har blitt skapt i media av et konsulentstyrt direktorat stemmer ikke, og er svært urettferdig overfor disse dyktige medarbeiderne. Kanskje kan det at jeg slutter gi mer arbeidsro fremover, sier hun.

I pressemeldingen opplyses det at Bergland går over i en stilling i Helse- og omsorgsdepartementet og strategidirektør Karl Vestli vil fungere som direktør i Direktoratet for e-helse inntil ny direktør er ansatt.