SAMARBEID: Also skal distribuuere og fronte merkevaren Epos i Norden.
SAMARBEID: Also skal distribuuere og fronte merkevaren Epos i Norden.

Also tar Epos under vingene

Ønsker å utvikle merkevaren videre i Norden.

Samarbeidet gjelder i alle de skandinaviske landene og bygger på et eksisterende samarbeid i Alsos mer etablerte markeder i Tyskland, Sveits og Frankrike.

– Vi gleder oss over å utvide vårt samarbeid med Also Holding AG. Dette markerer et viktig øyeblikk for EPOS, med økt innsats på våre samarbeidspartnere og kunder i hele Norden. Sammen med ALSO, ser vi frem til å utforske nye muligheter innen hybride arbeidsmodeller for den audiovisuelle industrien, sier Jeppe Dalberg-Larsen, president i EPOS.

Samarbeidet trådte i kraft 1 januar i år. Epos er spunnet ut av Senneheiser etter et samarbeid mellom selskapet og danske Demant.

– Vi er stolte av å jobbe med den globale teknologi- og innovasjonslederen EPOS er. Sammen er vi i stand til å møte den økende etterspørselen etter de beste lyd- og videoløsningene for samarbeid i vår region. Vi ser frem til dette nye kapittelet, med utvidet samarbeid med EPOS, sier Espen Zachariassen, Chief Customer Officer i ALSO Norden.