(Illustrasjonsfoto)

Partnerskap og småceller

Get flørter åpenlyst med Ice og kanskje kan Altibox/Lyse også tenke seg et samarbeid. Småceller kan bli veien for at fastnettoperatører også skal få mobiloperasjon raskt.

Publisert Sist oppdatert

Et slikt samarbeid med en fastnettoperatør kan indirekte bidra til at Teliasonera-kjøpet blir godtatt. Mobiloperatører trenger fastnett. Fastnettoperatører trenger mobiltilbud. Da har fastnettoperatører valget mellom storstilt småcelle/wifi-satsing eller oppkjøp/samarbeid med en mobiloperatør. Altibox/Lyse og Get har begge tre muligheter: Enten samarbeid/partnerskap med Ice, med Teliasonera eller med Cloudberry. En småcelleløsning har den fordel at de kan komme raskt på banen. Men partneren på mobilsiden må ha frekvenser. Det er det kun de tre nevnte som har.

Bare fiber ikke nok

- En "fiber-only"-strategi møter ikke morgendagens kunders behov for kapasitet og mobilitet. Noen operatører som Get og Altibox/Lyse har derfor mye å vinne på å utvide virksomheten enten med wifi-soner, mobil MVNO eller oppkjøp/samarbeid. Slik sett har de bare en konsolideringsmulighet i Norge, sa Mathiesen blant annet, sa partner i Pareto Securities, Christoffer Mathiesen på en konferanse tidligere i høst.

- På den annen side har nå en operatør som Teliasonera et uttrykt behov for fastnettvirksomhet i Norge. Deres utfordring da er at mulighetene for det er begrenset i praksis til Broadnet eller Lyses televirksomhet, ettersom Get nå er kjøpt av TDC. Ledende europeiske operatører som Iliad og BT bygger wifi-soner i stort tempo, sa Mathiesen.

Flere steder pågår det nå forhandlinger om sammenslåing av mobil- og fastnettoperatører.

15. desember annonserte fastnettoperatøren BT at det foregår forhandlinger om at de vil overta Storbritannias største mobiloperatør EE for 12,5 milliarder britiske pund.  Dette kan igjen føre til at O2 og går sammen med Hutchison Wapooas 3.

På hjemlige trakter har konsernsjefen i Teliasonera Johan Dennelid klar uttalt at de trenger en fastnettoperasjon i Norge.

TV på nett og mobil

For fastnettoperatører som spesielt Get og Canal Digital er TV-inntektene på nettilknytningen større enn selve bredbåndsinntektene – sannsynligvis noe mindre hos fiberoperatøren i Altibox-felleskapet da de har færre på TV mens Get har svært mange flere på TV enn på bredbånd.

TVen har alt beveget seg ut på nettbrett og mobil. OTT-tilbudene øker i omfang og vil på sikt true tradisjonelle distribusjonsinntekter fra TV. Det er bare et tidsspørsmål når jeg kan ta med hele mobilopplevelsen i stua ut i mobilnettet via nettbrett.

Det er tre grunnleggende teletjenester vi alle trenger: Mobil, TV og bredbåndsaksess. Det er selvsagt en fordel for den operatøren som kan tilby alt det vi trenger. I Norge er det bare Telenor som kan det.

Med andre ord:  TV over Internett (OTT) truer eksisterende tunge inntektsstrømmer hos fastnettoperatørene og kundene opplever at levende bilder blir mer og mer også en mobil applikasjon. 

Det er derfor ikke bare nød som får europeiske operatører innen mobil til å slå seg sammen med fastnettoperatører.

Get vil bli mobil, men ikke slave

Ice har frekvenser mer enn ok, men de mangler kundemasse. Det mest åpenbare er selvsagt at de Tele2 og Ice hadde blitt en slagkraftig enhet. Men det skjedde ikke selv om vi ikke ser bort fra at det kan bli utgangen om Teliasonera får endelig nei til sitt oppkjøp.

I Dagens Næringsliv lillejulaften stadfestet Gunnar Evensen i Get at han vil inn i mobilmarkedet samtidig som han avviser tanken om å bli leietaker i Telenors nett.

"Å bli nettslave hos Telenor hos Telenor som nettleietaker er det ikke penger i...Men vi vil prøve med alle mulige midler å få til en mobilsatsing". Klarere kan det ikke sies fra Gunnar Evensen.

Sagt med andre ord: For Get er det da tre alternativer. Enten leie/fusjon mellom TDC og Teliasonera eller nært samarbeid/medeierskap i Ice eller et samarbeid med Cloudberry. Og vi ser ikke bort fra at Access Industries som eier av Ice kan se for seg en sterk finansiell partner bak sine kommende milliardinvesteringer på 2-3 milliarder kroner i Norge. Heller ikke at TDC som helhet kan være i spill.

Get har tilgang til 500 000 norske hjem enten via TV-abonnement eller bredbånd eller begge deler. der bor det 1,2 millioner mennesker. Det kan gi kraftige kundesynergier for en mobilpartner. Altibox har tilsvarende bredbånd til over 360 000 hjem og 800 000 mennesker. Både for Ice og Teliasonera vil trolig begge være kjærkomne partnere.

Småceller også for fastnettoperatører

Derimot er småceller er mobiloperasjon også fastnettoperatører kan benytte med små investeringer og stor effekt for å tiltrekke seg mobiltrafikk.  Småceller kan bringe mer mobiltrafikk inn i fastnettet. Og de har den egenskapen at de bedrer innendørsdekning radikalt. De reduserer dermed strålingen fra mobiltelefonen dramatisk og dermed øker også batterilevetiden. 

Dermed blir åpenbart småceller også en del av mobilstrategien til fastnettoperatører.  Men de trenger frekvenser. Cloudberry sitter på 2600 Mhz-frekvenser og kan via roaming og handover raskt tilby suveren innendørsdekning. Og som kjent er det kanskje macronettenes største utfordring.

Ice har sagt at småceller inngår i deres strategi. På den måten kan de raskt også komme opp med gode tilbud spesielt i bedriftsmarkedet i byene. Nettopp der mange sliter med svak innendørsdekning. Med kun 4G-nett og IP-tale via Volte er småceller for en ny og ren 4G-operatør lang mer effektiv enn for gamle operatører med både 2G, 3G og 4G.

Og det er ikke vanskelig å finne salgsargumenter på bred basis. Småceller i bygningen reduserer strålingen fra mobilene kraftig fordi signalstyrken blir så sterk. En enkel småcelle til 12 - 1 500 kroner kan faktisk være attraktiv selv for oss som har brukbar 4G-innendørsdekning selv om vi nok tror bedriftsmarkedet og offentlige institusjoner er de som først får nyte godt av slike løsninger.

Wifi-soner

80 prosent av sluttkundens mobiltrafikk går i dag i fastnettet via wifi-soner hjemme og på arbeidsplassen. Det som mangler i Norge er offentlige operatørdrevne  wifi-soner. Norge er nede på 24-plassen i Europa hva det angår. Også her det selvsagt muligheter for Get og Lyse uten at noen av dem har signalisert slike planer. Med Hotspots 2.0 og med muligheter for tale i wifinett slik IOS 8 til Apple tillater er slike løsninger blitt mer attraktive. For Get og Lyse står det ikke i motsetning til kompaniskap med en ren mobiloperatør. Og har de først fibret gatene i byene er ikke veien lang til å sette opp offentlige hotspots. Ciscos småcelleløsning integrerer som kjent småceller og wifi.

På den andre siden: Nordmenn er rike og bor spredt. Wifi-behovet er ikke like stort som i land med større befolkning som bor tettere. Store trafikknutepunkt er nok i Norge det som mest av alt kan tiltrekke seg operatørstyrt wifi.

Det store spillet

Volum og trafikk er det teleoperatører kan møte utfordringene fra Google, Facebook  og desslike med. Det etterlater for eksempel Telenors Europa-sjef Kjell Morten Johnsen liten tvil om som bakgrunn for fusjonen med Telia i Danmark: “Den eneste måten å få en tilstrekkelig cash flow og beholde en god utvikling i markedet er å å få større volum", sa han til Mobile World Live forleden.

I Norge er det nå tre sterke fastnettoperatører: Telenor, Lyse/Altibox  og TDC/Get. Det er to sterke mobiloperatører Telenor og Teliasonera pluss et Tele2 med mange kunder, men uten frekvenser og et Ice med frekvenser og uten kunder. Helt åpenbart: Teliasoneras oppkjøpsforsøk av Tele2 er ikke det eneste oppkjøpet/fusjonen som kommer på bordet i 2015. Det store og viktigste spillet er hvem av fastnettoperatørene som finner sammen med hvilke mobiloperatører? Og slår enten Get eller Lyse/Altibox seg sammen med Ice, vil det styrke det tredje mobilalternativet så kraftig at oppkjøpet til Teliasonera kan bli akseptert. 

Vi er i liten tvil om at et slikt samarbeid vil komme. Spørsmålet er om det kommer rask nok.