PAPIRMØLLE: Det er ikke småtterier av dokumenthauger Altinn har eliminert siden starten i 2004. Til sammen har tjenesten formidlet 432 millioner skjema og meldinger, som dermed ikke trengte å lages på papir. (Foto: Istock)

Nav løftet Altinn-bruken

Bruken av Altinn som formidler av skjema og meldinger økte med 10 prosent i fjor. Nav sto for brorparten av denne veksten.

Publisert Sist oppdatert

Antallet transaksjoner gjennom Altinn hadde en bra økning i fjor. Totalt gikk det omlag 66 millioner skjema og meldinger gjennom Altinn i fjor, og det er ifølge Forenklingsbloggen til Brønnøysundregistrene en økning på ti prosent fra året før.

Naturligvis er det Skatteetaten som står for en svært stor andel av disse transaksjonene, men de nyeste brukstallene viser at Nav-tjenester sto for mye av økningen av Altinn-bruken i fjor.

Kraftig økning fra Nav

Brønnøysundregistrene har publisert nye tall for inn- og utgående meldinger fra Altinn, og denne statistikken viser at Nav-tjenester rundt digital sykemelding og inntektsskjemaet har bidratt mye til økningen i bruken av Altinn i fjor.

De oppdaterte tallene viser at det til sammen gikk ut nær 44,9 millioner meldinger over Altinn i fjor. Det er opp fra snaue 41 milllioner meldinger i 2017, og drøyt 35,3 millioner meldinger i 2016. For innleverte skjemasett over Altinn var antallet like over 15,9 millioner i 2018, nær 13,9 millioner i 2017 og ganske nøyaktig 13,1 millioner i 2016.

Summen av inn- og utgående meldinger for 2018 blir ikke 66 millioner basert på disse tallene, men Brønnøysundregistrene opplyser at antallet enkeltskjemaer levert vil være «noen millioner» høyere, siden ett skjemasett kan bestå av fem-seks ulike enkeltskjemaer.

Når vi filtrerer tallene for de enkelte tjeneste-eierne, ser vi at Nav sto for oppimot 4,8 millioner utgående og 966.000 innkommende meldinger i 2018. Dette er kraftig opp fra de to foregående årene. I 2017 sto Nav-tjenester for snaue 2,4 millioner utgående meldinger og drøyt 133 tusen inngående. I 2016, året da Nav begynte med jobben med å håndtere sykmeldinger over Altinn, var det bare 586.703 utgående og 9.940 innkommende meldinger.

KRAFTIG ØKNING: Utgående meldinger fra Nav via Altinn. Etter at Nav begynte å bruke Altinn til sykemeldinger og sykepenger, så har antallet meldinger gått rett i taket. (Ill: forenklingsbloggen.brreg.no)

Ifølge Forenklingsbloggen er det ytterligere «noen millioner» transaksjoner som står oppført som Skatteetatens, men som også går til Nav og SSB i forbindelse med A-ordningen.

Enorme besparelser

Brønnøysundregistrene opplyser også at siden oppstarten rundt nyttår i 2004 har det til sammen gått 432 millioner skjemaer og meldinger over Altinn-tjenestene. Det finnes omlag 4,5 millioner personlige meldingsbokser på Altinn, og mot disse var det 3,95 millioner unike innlogginger i løpet av fjoråret.

Bruken av Altinn medfører store besparelser, både for samfunnet som helhet og for den enkelte person og virksomhet. Om dette kan vi lese i bloggen at:

«I Altinns årlige næringslivsundersøkelse fra juni 2018 oppgir nærmere 1000 daglige ledere at de sparer i gjennomsnitt 30,89 minutter per skjema de sender via Altinn. Med totalt 20,7 millioner skjema minus 3 millioner privatpersonskjemaer og en timekostnad på 600 kroner, vil det gi innspart tidsbruk for næringslivet på om lag 4,5 milliard kroner årlig. Da har vi ikke tatt med de som svarte nei på at næringslivet sparer tid.

Sparte portokostnader utgjør også betydelige beløp for 66 millioner skjema og meldinger. Her er det vanskelig å si eksakt hvor store beløp det er snakk om, men vi snakker om et bruttobeløp et sted mellom en halv og en milliard kroner».