KONKURRANSEFORDELER: Big Data er fortsatt buzzord i bransjen, og ifølge ny undersøkelse mener nordiske virksomheter at datafangst og ikke minst analyse gir konkurransefordeler. Apache Hadoop forventes å være den foretrukne plattformen. (Illustrasjonsfoto)

- Big Data gir konkurransefordeler

Omfattende undersøkelse fra SAS Institute og Intel antyder at nordiske virksomheter mener analyse og utvidet bruk av Big Data gir konkurransefordeler.

Nordic Hadoop Survey er navnet på en ny og omfattende undersøkelse utført blant over 300 av Nordens største private og offentlige virksomheter. Resultatene viser at åtte av ti ledere er klar over og ser økende behov for å samle og analysere stadig mer data. Blant annet mener hele 92 prosent at deres virksomhet vil oppnå konkurransefordeler gjennom å analysere og ta i bruk nye typer data.

Undersøkelsen ble utført av Norstat på oppdrag fra SAS Institute og Intel i desember 2014. Hensikten var å måle virksomhetenes forhold og planer i forhold til Big Data, forretningsanalyse og Hadoop. Resultatene er lagt ut på eget nettsted, nordichadoopsurvey.com.

Effekten av data og analyse

Leder av SAS Institutes Center of Excellence i Norden, Henrik Slettene, presenterte funn fra undersøkelsen denne uken. Han mener resultatene viser det er tydelig at nordiske selskaper har forstått effekten av dataanalyse og innsikt i egne og nye typer data.

- Dype og presise analyser kan predikere fremtiden og forbedre resultatene betraktelig, sier Slettene.

Representanter for over 60 prosent av virksomhetene i undersøkelsen oppgir at de har et reelt behov for å analysere nye typer data, som for eksempel ustrukturert data, for å fange opp verdifull informasjon fra kilder som sosiale medier, video, epost og dokumenter.

Likevel opplyser 49 prosent at de i dag ikke er klare for å håndtere forventet volum eller kompleksitet i sine Big Data-prosjekter. Bare 13 prosent sier de er klare til å levere analyser på forventet tid. Her mener også to av tre at det er nødvendig å oppgradere eksisterende eller investere i ny infrastruktur.

- Våre funn indikerer at det råder en usikkerhet rundt valg av teknologi og hvordan komme i gang, mener Slettene.

Åpne Hadoop leder an

Apache Hadoop er et rammeverk for Big Data, basert på åpen kildekode. Fleksibilitet og stabilitet er stikkord, og rammeverket brukes til å lagre, strukturere og analysere store mengder data. 

Også Gartner antar at omlag halvparten av alle data vil være lagret på Hadoop i løpet av fem år, og være i bruk i over 65 prosent av løsningene for avansert analyse allerede i løpet av 2015. IDC antar at nesten halvparten av europeiske virksomheter kommer til å bruke Hadoop i løpet av fem år.

Slettene bemerker at da rammeverket først ble lansert, antok SAS som mange andre at Hadoop ville bane vei for bedre analyse. Nå mener han, med grunn i resultatene fra undersøkelsen, at det er behovet for bedre analyse som driver etterspørselen etter verktøy for prosessering av data, og ikke omvendt.

Likevel er det bare ni prosent av respondentene i undersøkelsen som oppgir at har tatt Hadoop i bruk.

Big forvirring?

- Selv om Hadoop globalt nå er velprøvd for å lagre og prossesere store volum av data, er det overraskende få som oppgir at de vurderer dette i Norden, sier Slettene.

Årsaken ligger ifølge SAS i usikkerhet og forvirring rundt rammeverket. 35 prosent av respondentene som ikke vurderer Hadoop oppgir mangel på ressurser og kunnskap, mens 44 prosent er usikre på teknologiens modenhet. 

Det er spesielt kundesentriske virksomheter som telekom, media, bank og forsikring som har kommet lengst på dette området, ifølge Slettene. Deretter olje og gass og energibransjen, med offentlig sektor like bak.

- Det er klart at disse virksomhetene nå har et forsprang i konkurransen med andre nordiske bedrifter, men dette er også påkrevd for de som opererer internasjonalt, sier Slettene.

- I forhold til det vi vet fra vår globale kundeportefølje, ligger vi i Norden nok et år bak enda, avslutter han.

Noen kjernefunn fra undersøkelsen

Hele rapporten kan som nevnt leses på nordichadoopsurvey.com, og her er noen nøkkelfunn:

Ser du økende behov for å samle og analysere flere data i din virksomhet?
(Svar angitt i prosent) Danmark Finland Norge Sverige Totalt
Ja 90 95 75 82 85
Nei 10 5 25 18 15

 

Ser du behov for å samle nye typer data (for eksempel ustrukturerte typer) som ikke kan lagres i tradisjonelle databaser og systemer?
(Svar angitt i prosent) Danmark Finland Norge Sverige Totalt
Ja 53 76 61 62 63
Nei 47 24 39 38 37

 

Er du enig i at det å bruke mer og nye data for analyse kan gi virksomheten din en forretningsfordel?
(Svar angitt i prosent) Danmark Finland Norge Sverige Totalt
Ja 90 90 98 91 92
Nei 10 10 2 9 8

 

Hva mener du er den viktigste begrunnelsen for å vurdere Hadoop?
(Svar angitt i prosent) Danmark Finland Norge Sverige Totalt
Plattform for data discovery / analyselabb 25 24 25 36 27
Avansert analyse 32 42 25 21 32
Rimelig lagring 11 2 21 25 13
Erstatte datavarehus 7 4 11 0 5
Raskere prosessering 25 27 18 18 22