ØKT SIKKERHETSBEHOV: Flyten av data på tvers av plattformer og lokasjoner øker eksponentielt, og behovet for å få kontroll og synlighet på denne informasjonen vil øke tilsvarende. (Foto: Gerd Altmann/Pixabay)
ØKT SIKKERHETSBEHOV: Flyten av data på tvers av plattformer og lokasjoner øker eksponentielt, og behovet for å få kontroll og synlighet på denne informasjonen vil øke tilsvarende. (Foto: Gerd Altmann/Pixabay)

Flere trusler og større angrepsflate

IDC spår at det vest-europeiske markedet for sikkerhetsprogramvare skal øke til over syv milliarder dollar innen 2020.

Publisert Sist oppdatert

Markedsanalytikerne i IDC har i rapporten «Western Europe Security Software Forecast, 2016–2020: Security is an Enabler in the 3rd Platform Era» kommet fram til at markedet for sikkerhetsprogramvare i Vest-Europa skal vokse til mer enn syv milliarder dollar innen 2020.

Rapporten viser også at dette markedet passerte fem milliarder dollar i 2015.

Trender som teller

IDC-analytikerne tilskriver denne veksten tre «meta-trender» som driver den samlete sikkerhetsbransjen framover i Vest-Europa:

  • Et økende trussellandskap med flere aktører som blir mer sofistikerte i sine angrep.
  • Økende myndighets- og regulatoriske krav til sikkerhet og personvern.
  • En større angrepsflate, på grunn av Tingenes Internett og andre digitale transformasjoner.

Disse faktorene gjør at markedet for sikkerhetsprogramvare totalt øker, men det betyr ikke at veksten er jevnt fordelt over alle segmenter. Det finnes faktisk områder med stagnerende, og til og med negativ utvikling. IDC trekker fram sikkerhet for meldingsutveksling som et typisk eksempel, der skiftet mot at slike tjenester leveres fra skyen (SaaS - Software as a Service) gjør at markedet for sikring har vært minkende i flere år.

Skyen vokser forbi

Der det er markedsendringer er det også nye muligheter, påpeker IDC. For eksempelet over mener selskapet at akkurat overgangen til skybaserte alternativer vil føre til at markedet for sikkerhet på meldingsapplikasjoner vil føre til ny vekst innen 2019.

IDC mener videre at det totale volumet for sikkerhetsprogramvare levert fra den offentlige skyen vil gå forbi lokal sikkerhetsprogramvare samme år.

Signaturbasert?

Den store veksten preger tenkingen til kjøpere av sikkerhetsprogramvare på andre måter. Skalaen til de tre trendene over, gjør at flere tar inn over seg at tradisjonelle, reaktive tilnærminger til sikkerheten ikke lenger er tilstrekkelig.

IDC peker på et utsagn i en Symantec-rapport, der det påstås at det slippes mer enn en million nye skadevarevarianter daglig. Å imøtegå denne trusselen med tradisjonelle signaturbaserte teknologier er ikke lenger mulig.

IDC mener likevel ikke at signaturbaserte metoder er fullstendig utdaterte. I kombinasjon med andre, mer proaktive teknikker vil signaturbaserte metoder ha en plass i forsvarernes arsenal.

Automasjon til redningen

Det siste punktet IDC mener driver en vekst av sikkerhetsprogramvare i Vest-Europa, er presset de tre trendene påfører sikkerhetspersonellet. Den store skalaen til disse faktorene fører til en voksende byrde på virksomhetenes personell.

Mens en økende reaksjon på de nye utfordringene kan være å engasjere tjenestene til en Managed Security Service Provider (MSSP), påpeker IDC at ny sikkerhetsprogramvare kan bidra til å lette på presset ved hjelp av automasjon. Dermed ser analytikerne en økende interesse for progamvare med orkestrering, automasjon og administrasjonsverktøy som avlaster de menneskelige ressursene.

Basert på disse elementene mener IDC-analytikerne å ha dekning for sine spådommer om markedsveksten for sikkerhetsprogramvare i Vest-Europa de kommende årene.