FRA SKATT TIL HELSE: Johan Ronæs tar over direktørrollen etter Håkon Grimstad (Foto: Baard Brinchmann Loevvig)

Fra skatteetaten til Norsk Helsenett

Johan Ronæs ansatt som ny administrerende direktør i Norsk Helsenett.

Publisert Sist oppdatert

Styret i Norsk Helsenett har i styremøte den 21. mars 2019 ansatt Johan Ronæs (50 år) som ny administrerende direktør. Han tiltrer stillingen senest 20. august i år.

Ronæs er i dag direktør for it i Skatteetaten. Inntil omorganiseringen av skatteetaten var han daglig leder av Skatteetatens it- og servicepartner (SITS).

Der skal han, ifølge en pressemelding fra Norsk Helsenett, ha lagt til rette for gode og effektive it-tjenester, og ha vært sentral i å bygge opp Skatteetatens innbyggertjenester.

- Det har vært inspirerende å bygge og lede en organisasjon som retter blikket utover mot innbyggerne. Vi har vært opptatt av å lage sikre, effektive og brukervennlige ikt-løsninger. Dette ser jeg på som like viktig for helsesektoren, og jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, sier Ronæs.

Selskap i vekst

Norsk Helsenett er eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Selskapet har vokst kraftig siden det ble et statsforetak for 10 år siden, og har i dag en solid posisjon som nasjonal ikt-leverandør til helsesektoren.

Norsk Helsenett får stadig nye oppgaver, og ønsker fra neste år styrke posisjonen ytterligere som nasjonal tjenesteleverandør.

Ifølge meldingen er styret svært fornøyd med at Ronæs har takket ja til å lede selskapet, og har høye forventninger til den kommende direktøren.

- Vi mener Ronæs har kompetansen og egenskapene som skal til for å lede Norsk Helsenett i neste fase. Han har solid kompetanse innen teknologi, forretningsutvikling, strategi, innovasjon og ledelse i tillegg til bred erfaring fra flere lederjobber innen it-drift, digital fornyelse og tjenesteutvikling. I stillingen som it-direktør i Skatteetaten, har Ronæs skaffet seg ledererfaring på høyt nivå fra en sektor av stor samfunnsmessig betydning og offentlig interesse. Skatteetaten har høstet anerkjennelse for sine digitale løsninger gjennom de siste årene, sier styreleder Toril Bariusdotter Ressem, i meldingen.

Hun fremhever Ronæs som en reflektert, analytisk og nytenkende leder, og understreker at dette er viktige egenskaper for å lede og utvikle selskapet inn i en ny fase som nasjonal tjenesteleverandør.

Deling av helseopplysninger

Norsk Helsenett opplever nå en spennende og krevende utvikling. Fra 1. januar 2020 vil det bli overført driftsoppgaver for nasjonale løsninger fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett (helsenorge.no, kjernejournal, e-resept m.fl.), noe som betyr at veksten fortsetter. Johan Ronæs ser fram til å lede selskapet de neste årene.

- Jeg ser på Norsk Helsenett som et av landets aller fremste ikt-selskaper, og det er spennende å få lede utviklingen av virksomheten videre i tiden som kommer. I tillegg motiveres jeg av samfunnsoppdraget med å legge til rette for sikker deling av person- og helseopplysninger for å skape gode, trygge og innovative innbyggertjenester. Helsetjenesten skal forenkles gjennom digitalisering, og det vil jeg være med på, sier Ronæs.

Nåværende direktør Håkon Grimstad blir 62 år i september 2019, og slutter da i stillingen. Han har ledet Norsk Helsenett siden det ble etablert som et statsforetak i 2010.